Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Milanowski"

Malowanie radiatorów przy użyciu metody KTL jako nowoczesnego zabezpieczenia antykorozyjnego stanowiącego alternatywę dla cynkowania ogniowego DOI:10.15199/74.2015.2.5


  Stale rosnące wymagania jakościowe dotyczące produkcji transformatorów, zmniejszanie ich strat mocy przy maksymalnym ograniczaniu kosztów zakupów nowych jednostek, to tendencje jakie zauważamy podczas analizy dokumentacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia niemalże każdego przetargu. Określane w Specyfikacji parametry elektryczne stanowią podstawową część wymagań technicznych, podczas gdy inne warunki są tylko jej uzupełnieniem i nie zawsze są traktowane z należytą uwagą. Jednym z istotnych warunków zamówienia jest wskazanie wymaganych zabezpieczeń antykorozyjnych dotyczących zarówno samego transformatora jak i osprzętu. W większości przypadków mamy do czynienia z określeniem konkretnego rodzaju zabezpieczenia powierzchni, nie bacząc na to, że np. wymagane zabezpieczenie kadzi transformatora różni się od tego wymaganego np. dla radiatorów. Wielokrotnie osoby specyfikujące wymagania zabezpieczenia powierzchni bazują wyłącznie na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach i przepisach przyjętych w poszczególnych zakładach energetycznych. Sformułowane w taki sposób zapisy powodują, że możemy spotkać się z wymaganiami, mówiącymi o konieczności malowania kadzi transformatora do łącznej grubości powłoki malarskiej rzędu 120 μm, podczas gdy dla radiatorów przeznaczonych dla tejże jednostki, wymogiem jest cynkowanie ogniowe powierzchni zewnętrznej na grubość nawet 80 μm i dodatkowo malowanie na łączną grubość powłoki zabezpieczającej 170-180 μm. Widać tutaj pewną niekonsekwencję w doborze powłok zabezpieczających, które w rzeczywistości spełniają wymagania zabezpieczeń dla różnych klas ochrony antykorozyjnej. Należy również dodać, że w Polsce od lat podstawowym rodzajem zabezpieczenia antykorozyjnego radiatorów jest wyłącznie cynkowanie ogniowe ze średnią grubością powłoki cynkowej 55 μm, podczas gdy w pozostałych regionach Europy dominują zabezpieczenia powłokami malarskimi. Celem artykułu jest przedstawieni[...]

 Strona 1