Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Ryszard Marciniak"

Konsekwencje nowelizacji normy PN EN 60076-3 dla konstrukcji transformatorów mocy DOI:10.15199/74.2015.2.3


  Zmiany sposobu przeprowadzania prób napięciowych, a także tabeli napięć probierczych i odstępów izolacyjnych mają wpływ na parametry transformatorów mocy. Dotyczy to zwłaszcza transformatorów o relatywnie małej mocy 10-16 MVA i napięciu znamionowym 115 kV. Zgodnie z intencjami twórców standardów europejskich, standard IEC 60076-3:2013, który wprowadza przedmiotowa Polska Norma [1], nie jest kompletnym zaskoczeniem. Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji [2], szczególnie w zakresie piorunowych napięć probierczych, logicznie odzwierciedlają podobne postanowienia wcześniejszych norm, dotyczących koordynacji izolacji [3] oraz instalacji elektroenergetycznych [4]. Generalnie, najistotniejsze zmiany sprowadzają się do: - kolejności dokonywania prób napięciowych, - wartości napięć probierczych, przypisanych do poziomu najwyższego napięcia Um, - rozmiarów odstępów izolacyjnych w powietrzu. Z punktu widzenia konstrukcji transformatora dwa ostatnie punkty mają istotne znaczenie. Na wykresie rys. 1 przedstawiono porównanie odstępów powietrznych odniesionych do znamionowego piorunowego napięcia probierczego. Można zauważyć znaczną różnicę dla Up>750 kV. Wymagania znowelizowanej normy [1] są tu znacznie ł[...]

 Strona 1