Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Mazurkiewicz"

Laboratorium Badawcze Veolia Energia Warszawa DOI:


  Laboratorium Badawcze Veolia Energia Warszawa zajmuje się badaniami rur i elementów preizolowanych oraz izolacji przemysłowych (włóknistych, porowatych, cylindrycznych i płaskich) według aktualnych wydań norm: EN 253, EN 489, EN ISO 8301, EN ISO 8497, EN ISO 845, EN 1602, EN 13470, EN 826, EN ISO 844, EN ISO 4590 i ich polskich odpowiedników.Laboratorium Badawcze (LB) wyposażone jest w akredytowane stanowiska do badań m.in.: ● współczynnika przewodzenia ciepła izolacji cylindrycznych (aparat rurowy) ‒ fot. 2, ● współczynnika przewodzenia ciepła izolacji płaskich (aparat płytowy), ● wytrzymałości na ścinanie w kierunku osiowym i stycznym - fot. 3, `[...]

Laboratorium Badawcze Veolia Energia Warszawa DOI:


  Laboratorium Badawcze Veolia Energia Warszawa zajmuje się badaniami rur i elementów preizolowanych oraz izolacji przemysłowych (włóknistych, porowatych, cylindrycznych i płaskich) według aktualnych wydań norm: EN 253, EN 489, EN ISO 8301, EN ISO 8497, EN ISO 845, EN 1602, EN 13470, EN 826, EN ISO 844, EN ISO 4590 i ich polskich odpowiedników Laboratorium Badawcze (LB) wyposażone jest w akredytowane stanowiska do badań m.in.: ● współczynnika przewodzenia ciepła izolacji cylindrycznych (aparat rurowy) ‒ fot. 2, ● współczynnika przewodzenia ciepła izolacji płaskich (aparat płytowy), ● wytrzymałości na ścinanie w kierunku osiowym i stycznym - fot. 3, `[...]

 Strona 1