Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Jakubowska-Gawlik"

Analiza stosowanych metod oceny dostawców współpracujących z zakładami branży mięsnej DOI:10.15199/65.2019.3.7


  W zakładach sektora spożywczego dostawcy odgrywają szczególną rolę. Jakość produktu finalnego warunkowana jest przez wiele czynników, zalicza się do nich jakość użytych surowców i kwalifikowanie dostawców. Zaleca się, aby każda organizacja ustanowiła i utrzymywała procesy identyfikowania, wyboru (kwalifikowania) i okresowej oceny swoich dostawców. Ma to służyć ciągłemu monitorowaniu ich zdolności do zapewnienia, że dostarczane surowce i materiały są bezpieczne, spełniają wymagania i zaspokajają potrzeby organizacji. Nasuwa się pytanie, jak wybierać (kwalifikować) i efektywnie monitorować jakość współpracy z dostawcą. Obecnie przedsiębiorcy, sektora spożywczego mają do dyspozycji wiele standardów jakości żywności, jednak brak im wiedzy umożliwiającej właściwe podejście do kwalifikowania dostawców do współpracy i ich okresowej oceny [14]. W literaturze przedmiotu opisane zostały różne metody kwalifikowania dostawców, jak: analiza zdolności dostawcy do spełnienia wymagań jakościowych, terminowości dostaw, możliwości technicznych i oferty cenowej [16]. Natomiast przy okresowej ocenie dostawców proponuje się korzystać z audytów i bazować na ich wynikach. Jednak pojedyncze audyty są w wielu przypadkach niewystarczające, ponieważ błędy i problemy w działaniu dostawcy mogą nie zostać zidentyfikowane. W dodatku, aby dokonać oceny ryzyka dostawców, audytorzy potrzebują określonej wiedzy i umiejętności innej niż w przypadku audytorów przeprowadzających audyty certyfikacyjne [14]. Dlatego warto korzystać również z innych metod okresowej oceny dostawców. Mogą to być: analiza jakości dotychczasowych dostaw, z uwzględnieniem reklamacji, ciągłości i terminowości dostaw, ankiety samooceny dostawców, badania zdolności ich procesu produkcyjnego, analiza warunków cenowych, szybkości reakcji na zamówienie, działań gwarancyjnych, elastyczności oraz ich wizytowanie [13, 16]. Ważną rolę w produkcji bezpiecznych środków spożywczych odgrywa dostę[...]

 Strona 1