Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Diana Wolańska-Buzalska"

Dieta Polaków a zalecenia żywieniowe część 1 DOI:10.15199/65.2019.8.5


  Priorytetem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO - World Health Organization) oraz krajów Unii Europejskiej jest podejmowanie działań z zakresu polityki zdrowotnej mających na celu zwalczanie przyczyn przewlekłych chorób niezakaźnych związanych z nieprawidłowym żywieniemi niską aktywnością fizyczną [22]. W tym celu tworzone są zalecenia żywieniowe, które odzwierciedlają najnowsze wyniki badań naukowych w zakresie żywienia człowieka. Stanowią one podstawowy instrument polityki rolnej, żywnościowej i prozdrowotnej oraz wprowadzane są lokalnie w każdym z krajów Unii Europejskiej [13]. W Polsce w 1995 roku na podstawie wytycznych Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA - United States Department of Agriculture) powstała pierwsza Piramida Zdrowego Żywienia opracowana przez ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia. Piramida żywienia stanowi syntetyczny i graficzny opis odpowiednich proporcji różnych grup produktów spożywczych, które powinny znaleźć się w codziennej diecie przy założeniu, że im wyższe piętro piramidy, tym mniejsza częstotliwość i ilość spożycia produktów z danej grupy [1]. Modyfikacje Piramidy Zdrowego Żywienia wprowadzono w 2009 roku - największą zmianą było opracowanie zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia 10 zasad racjonalnego żywienia oraz dołączenie u podstawy piramidy aktywności fizycznej i tym samym zmiana nazwy na Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej [1]. W 2016 roku nastąpiła kolejna nowelizacja, będąca odpowiedzią na zalecenia WHO i postęp w naukach medycznych [10]. Obecnie wytyczne dotyczące zaleceń żywieniowych dla zdrowej populacji przedstawiane w formie graficznej Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej są w 3 wersjach, zależnych od etapu życia. Pierwsza przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży od 4. do 18. roku życia, druga dla dorosłych, trzecia natomiast dla osób starszych. Podstawowe zalecenia żywieniowe dla populacji polskiej zdefiniowane zostały w 10 zasa[...]

Dieta Polaków a zalecenia żywieniowe część 2 DOI:


  MIĘSO I INNE ŹRÓDŁA BIAŁKA Ograniczaj spożycie mięsa (zwłaszcza czerwonego i przetworzonych produktów mięsnych do 0,5 kg/tyg.). Jedz ryby, nasiona roślin strączkowych i jaja. Zalecenia żywieniowe dotyczące spożycia produktów będących źródłem białka wskazują na potrzebę ograniczenia spożycia mięsa, zwłaszcza czerwonego, i przetworzonych produktów mięsnych oraz uwzględnienia ryb, nasion roślin strączkowych i jaj jako źródła tego składnika [14]. Zgodnie z analizą opublikowaną przez GUS w 2018 roku [7] spożycie mięsa wynosiło średnio 5,28 kg na osobę miesięcznie, czyli około 1,3 kg tygodniowo na osobę. Jest to znaczna ilość, która może przekładać się również na wysokie spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych pochodzących z mięsa i jego przetworów. Regularne spożywanie czerwonego i przetworzonego mięsa jest związane z większą częstością zachorowania na niektóre nowotwory złośliwe, w szczególności na raka jelita grubego, trzustki i gruczołu krokowego, co w swoim raporcie z 2015 r. wykazała Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC, International Agency for Research on Cancer), publikując raport podsumowujący wyniki ponad 800 badań z ostatnich 20 lat dotyczących zależności pomiędzy spożyciem mięsa a częstością występowania raka. Czerwone mięso zostało zakwalifikowane do grupy 2A, w której znajdują się czynniki prawdopodobnie rakotwórcze dla człowieka i z pewnością rakotwórcze dla zwierząt laboratoryjnych. Najwyższe zależności zaobserwowano dla raka jelita grubego, ponieważ wykazano, iż na każde 100 g spożywanego dziennie mięsa czerwonego ryzyko zwiększa się o 17%. Silniejszym karcinogenem, jak wynika z raportu, jest mięso przetworzone, które zostało zaklasyfikowane do grupy 1 - czynników, co do których istnieją przekonujące dowody, że są rakotwórcze dla człowieka. Wykazano, że regularne spożycie dziennie 50 g mięsa przetworzonego zwiększa ryzyko zachorowania na raka jelita grubego o 18% [5, 11, 12, 31]. Według szacunków [...]

 Strona 1