Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Szymon Ilczuk"

Cyfrowa Ziemia 20 lat później DOI:10.15199/50.2019.4.4


  Pochodzenie i podstawowe założenia idei cyfrowej Ziemi 31 stycznia 1998 roku w California Science Center (Los Angeles) wiceprezydent USA Al Gore, późniejszy laureat Pokojowej Nagrody Nobla, wygłosił referat pod tytułem: "The Digital Earth: Understanding our planet in the 21st Century". Omówił w nim podstawy idei stworzenia cyfrowego modelu Ziemi (ang. Digital Earth), który zawierałby nie tylko szczegółowe informacje o geometrii planety, lecz także procesach zachodzących w środowisku, w którym żyje współczesny człowiek. Wykonaniu tego zadania, połączenia w cyfrowym modelu Ziemi informacji geometrycznych z opisowymi, miał sprzyjać obserwowany ciągły rozwój w obszarze innowacji technologicznych, a szczególności IT (ang. information technology). Warunkami niezbędnymi dla prawidłowej realizacji wizji cyfrowej Ziemi według Al Gore były przede wszystkim: dalszy rozwój technik obliczeniowych - związany z optymalizacją algorytmów oraz unowocześnianiem podzespołów bazowych komputerowych jednostek obliczeniowych - co pozwoliłoby na tworzenie lepszych modeli zjawisk obserwowanych na Ziemi, poprawa jakości produkowanych pamięci masowych oraz zwiększanie ich pojemności - dla zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych i metadanych, poprawa jakości i szczegółowości satelitarnych zobrazowań powierzchni Ziemi oraz budowa komercyjnych systemów satelitarnych, rozwój szybkich szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, opracowanie ogólnych standardów wymiany informacji geograficznej oraz szczegółowych, technicznych standardów dla tworzenia metadanych (ang. metadata) - czyli "danych o danych". Al Gore zakładał, że w przyszłości realizacja idei cyfrowej Ziemi, wsparta przez ciągły rozwój najnowocześniejszych technologii, ograniczona będzie jedynie ludzką wyobraźnią. Potencjalne jej zastosowanie widział przede wszystkim w: prowadzeniu międzynarodowej dyplomacji wirtualnej, np. podczas ustalania stref zdemilitaryzowanych na terenach ogarniętych wo[...]

 Strona 1