Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"SEBASTIAN PAWLAK"

ZASTOSOWANIE TERMOGRAFII AKTYWNEJ DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH WYBRANYCH POŁĄCZEŃ ZAKŁADKOWYCH DOI:10.15199/67.2019.3.4


  WPROWADZENIE W ostatniej dekadzie zaobserwować można rosnące zainteresowanie termografią aktywną, jako nieniszczącą metodą badań materiałów inżynierskich. Metoda ta jest obecnie najczęściej stosowana do badań materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej w przemyśle lotniczym, w którym występuje problem kontroli elementów o dużych gabarytach, gdzie tradycyjne metody (np. techniki ultradźwiękowe) są wprawdzie skuteczne, ale jednocześnie mało wydajne [3]. W obszarze badań tych materiałów termografia aktywna jest głównie wykorzystywana do detekcji rozwarstwień, obcych wtrąceń, uszkodzeń wywołanych uderzeniem [2 ,3, 4]. Termografia aktywna jest również z powodzeniem stosowana do wyznaczania przewodności/dyfuzyjności cieplnej ciał stałych [1]. W ostatnich latach powstało wiele prac poświęconych zastosowaniu tej metody do kontroli jakości połączeń nierozłącznych stosowanych m.in. w branży motoryzacyjnej [5]. Pomimo znacznego rozpowszechnienia termografii aktywnej jest ona nadal uznawana za niekonwencjonalną i stosunkowo nowoczesną metodę badań, o nie do końca poznanym jeszcze obszarze zastosowań. Obecnie w wielu jednostkach naukowo-badawczych prowadzone są prace nad rozwojem tej metody. W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie termografii aktywnej do badań nieniszczących wybranych połączeń blach stalowych na zakładkę (złącza lutowane, złącza spawane laserowo, połączenia adhezyjne). Przy projektowaniu próbek do badań, kierowano się rzeczywistymi przypadkami powstawania wad podczas realizacji wymienionych procesów produkcyjnych. Do wad tych zaliczyć można takie przypadki, jak: częściowy brak wypełnienia szczeliny lutowniczej, brak przetopienia obu blach, brak ciągłości warstwy kleju. W artykule opisano również laboratoryjne stanowisko pomiarowe własnej konstrukcji, które zostało zaprojektowane na potrzeby realizacji prac związanych z rozwojem metodologii badań termograficznych. PRÓBKI DO BADAŃ Na potrzeby eksperymentu w[...]

 Strona 1