Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Dąbrowski"

ZASTOSOWANIE INTERFEJSU BLUETOOTH LOW ENERGY DO TRANSMISJI DANYCH W TRYBIE PORTU SZEREGOWEGO DOI:10.15199/13.2019.3.1


  We współczesnych systemach elektronicznych, komunikacja bezprzewodowa jest coraz częściej stosowana jako podstawowy interfejs wymiany danych. Dotyczy to transmisji danych z różną szybkością, na różne odległości oraz przy różnej mocy strat. Od wielu lat szczególną uwagę zwraca się na energooszczędną i bezprzewodową transmisję danych na niewielkie odległości [1, 2]. Związane jest to między innymi z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na elektronikę noszoną, inteligentne budynki, a szczególnie na technologię Internetu Rzeczy IoT (ang. Internet of Things ). Z tego powodu dynamicznie rozwijają się interfejsy bezprzewodowe, chrakteryzujące się niewielkim zasięgiem (kilka - kilkadziesiąt metrów), małą przepływnością (od pojedynczych bajtów na sekundę do setek kilobitów na sekundę), a przede wszystkim charakteryzujące się niskim zapotrzebowaniem na energię. Do najbardziej popularnych należą: Bluetooth, ZigBee oraz ANT [3, 4]. Ze względu na powszechne stosowanie w urządzeniach mobilnych, najbardziej znanym jest interfejs Bluetooth. Określenie Bluetooth reprezentuje różną technikę bezprzewodowej transmisji danych. Wyróżnić można jej dwa główne rodzaje. Pierwszym jest Bluetooth od wersji 1.0 do 3.1, znany również jako Bluetooth Classic, a drugi oznaczany jest wersjami od 4.0 w górę i określany jako Bluetooth Smart lub Bluetooth Low Energy (BLE). Klasyczny Bluetooth nie jest już rozwijany, natomiast BLE funkcjonuje obecnie już w wersji 5.1 (21.01.2019). INTERFEJS BLUETOOTH LOW ENERGY Bluetooth Low Energy [5, 6] został wprowadzony jako wersja 4.0 standardu Bluetooth w roku 2010 i wywodzi się od Wibree opracowanego przez firmę Nokia. Wykorzystuje pasmo ISM (ang. Industrial, Scientific, Medical) 2,4 GHz. Jednym z głównych celów interfejsu BLE jest energooszczędność. Podczas tworzenia standardu przyjęto zasadę, że transmisja danych będzie polegała na okresowym (np. co 1 sekundę) przesyłaniu niewielkich pakietów danych (np. kilkunastu B).[...]

 Strona 1