Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz Rykaluk"

Przydatność istniejących konstrukcji stalowych w modernizacji budynków elektrowni DOI:10.15199/33.2016.05.04


  Wartykule przedstawiono najważniejsze problemy, które trzeba rozwiązać, jeśli zamierza się wykorzystać dotychczas eksploatowane konstrukcje nośne w obiekcie zmodernizowanym. Omówiono zagrożenia związane z ponownymzastosowaniemstalowych elementówkonstrukcyjnych po ich długotrwałej eksploatacji w trudnych warunkach przemysłowych. Przedstawiono ogólne zasady oceny przydatności starych konstrukcji stalowych w procesach przebudowy i modernizacji obiektów przemysłowych. Słowa kluczowe: konstrukcje stalowe, zmęczenie stali, oddziaływania termiczne, trwałość konstrukcji.Wzniesione przed 40 - 50 laty budynki maszynowni, kotłowni, zasobników szczelinowych, młynowni oraz galerii transportowych sąwwielu elektrowniach poddawane zabiegom modernizacyjnym. Dość częstowielokondygnacyjne iwielonawowe stalowe główne ustroje nośne tych obiektów są przewidziane jako elementy nowych ustrojów nośnych z planowanym kolejnym 50-letnim okresem eksploatacji. W artykule rozpatrzono te aspekty wytrzymałościowe, które należy brać pod uwagę przy ocenie aktualnego stanu technicznego oraz przy sprawdzaniu normowych warunków nośności i użytkowalności modernizowanych konstrukcji. Podjęcie decyzji o konieczności wzmacniania musi się odbywać po sprawdzeniu stanów granicznych konstrukcji (SGN i SGU) zgodnie z aktualnymi normami (Eurokodami). Konieczne zatem będzie uwzględnienie postanowień nie tylko norm PN-EN 1993, ale też całego pakietu PN-EN1991 dotyczących oddziaływań oraz normy podstawowej PN-EN 1990 i normy dopuszczalnych odchyłek wykonawczych PN-EN 1090. Proces decyzyjny dotyczący wzmacniania konstrukcjimusi być poprzedzony oceną jej stanu technicznego. Nie może się to odbyć bez szczegółowej inwentaryzacji, i to najlepiej po odkryciu konstrukcji z obudowy i wyposażenia technologicznego (fotografia 1). Konieczne jest poznanie szczegółowej historii eksploatacji, dotyczącej ewentualnych stanów wyjątkowych, takich jak pożary i wybuchy. Dość częst[...]

Wpływ rodzaju skratowania wież na ich nośność i mechanizm zniszczenia DOI:10.15199/33.2018.04.38


  Telekomunikacyjną konstrukcję wsporczą [3, 5]można zdefiniować jako obiekt, który został wybudowany specjalnie po to, aby umożliwić montaż sprzętu telekomunikacyjnego w postaci anten sektorowych, anten radioliniowych, modułów radiowych itp., bądź też jako zestaw elementów konstrukcyjnych pozwalających na instalację takiego wyposażenia, które na stałe związane jest z inną budowlą, np. budynkiem wysokim, kominem lub pylonem reklamowym. Koncentrując się na wieżach wolno stojących, należy stwierdzić, że duża liczba powstających tego typu konstrukcji umożliwia ich optymalizację [4]. Z punktu widzenia wymagań inwestorów stosuje się w zasadzie jedno kryterium - minimalnej masy własnej konstrukcji, która w sposób oczywisty przekłada się na aspekty ekonomiczne inwestycji. Celemprojektantów tych specyficznych obiektów budowlanych jest, poza spełnieniem wymagań inwestorskich, dążenie do tego, by konstrukcja spełniała wymagania stanu granicznego nośności oraz użytkowalności. Z obserwacji stalowych kratowych wież telekomunikacyjnych wynika, żeminimalnąmasę osiąga sięm.in. przez stosowanie okrągłych elementów rurowych, ominimalnej wymaganej grubości ścianek, ze skokową redukcją ku górze wieży oraz minimalizowanie ich smukłości za pomocą wyboru odpowiedniego typu skratowania ścian, a t[...]

 Strona 1