Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Maćków"

Zastosowanie stali austenitycznej w słupach kompozytowych DOI:10.15199/33.2016.05.47


  W artykule omówiono możliwości zastosowania stali austenitycznej H20N12S2/1.4828 w słupach CFST oraz CFDST. Przedstawiono zagadnienie ochrony ogniowej stali oraz przegląd badań literaturowych dotyczących odporności ogniowej słupów CFST oraz CFDST. Badania własne obejmowały mikrostrukturę, twardość oraz statyczną próbę rozciągania próbek pobranych wzdłuż oraz w poprzek osi walcowania. Doświadczenia wykonane na słupach z wykorzystaniem stali żaroodpornej potwierdziły zasadność jej stosowania jako elementów nośnych. Słowa kluczowe: słupy kompozytowe, stal austenityczna, odporność ogniowa.Słupy typu CFST i CFDST (rysunek 1) składają się z rury stalowej wypełnionej betonem bądź dwóch rur stalowych, między które wprowadza się beton. Słupy przedstawione na rysunku 1mają przekrój okrągły, natomiast stosowane są również rury o innym przekroju, np. kwadratowym. Brak betonowej otuliny jest ważnym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie użytkowania słupów CFST i CFDST. Zewnętrzne, stalowe elementy konstrukcji są narażone na bezpośrednie oddziaływanie zarówno czynników korozyjnych, jak i na obciążenia termiczne podczas pożaru. W celu ochrony stali przed oddziaływaniem wysokiej temperatury powszechnie stosuje się: powłoki ogniochronne, farby pęczniejące, płytowe powłoki ogniochronne na bazie wełny mineralnej czy płyty gipsowo-kartonowe. Rozwiązaniemalternatywnymmoże [...]

 Strona 1