Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Wójcik"

Logistyka projektowania, prefabrykacji, dostaw i montażu konstrukcji stalowej budynku kotłowni bloku energetycznego klasy 1000 MW DOI:10.15199/33.2016.05.09


  Stalowa konstrukcja budynku kotłowni to kilkanaście rysięcy ton stali konstrukcji wsporczej kotła, konstrukcji głównej i drugorzędnej budynku kotłowni, kanały spalin i powietrza. Do projektowania konstrukcji stalowej kotłowni wykorzystywane są programy 3D. Biuro projektów opracowujące technologię dla kotłowni prowadzi także obliczenia konstrukcji stalowej. Na etapie obliczeń kotłowni opracowywane są podziały konstrukcji wsporczej kotła, konstrukcji głównej i drugorzędnej budynku kotłowni, kanałów powietrza i spalin na elementy transportowe oraz koncepcje ich montażu. Waga jednego elementu konstrukcji wsporczej kotła dochodzi do stu ton. Często elementy wymagają zamówienia materiałów o specjalnych wymaganiach i późniejszej specjalistycznej obróbki. Skrajnia transportu drogowego o wymiarach 2,40 x 2,40 x 11,60 m i masie nieprzekraczającej 21 ton pozwala przewozić elementy samochodami z plandeką. Używając niskopodłogowych samochodów, można dostarczać elementy o wymiarach 3,20 x 3,25 x 16 m i masie do 40 ton. Zwiększenie gabarytów elementów transportowych wymusza transport specjalny, który wymaga opracowania harmonogramu dostawy z dużym wyprzedzeniem. Przed montażem wykorzystywany jest plan zagospodarowania terenu budowy. Wyznacza się place montażu wstępnego osobne dla konstrukcji budynku kotłowni i kanałów. Do montażu najczęściej używane są żurawie gąsienicowe i kratownicowe. Słowa kluczowe: projektowanie, prefabrykacja, dostawy,montaż.Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w Europie, a także w Polsce, powstało kilka elektrowni klasy 1000 MW. Konstrukcja stalowa budynku kotłowni to kilkanaście tysięcy ton stali. Składa się na nią: konstrukcja wsporcza kotła; konstrukcja główna budynku kotłowni; konstrukcja drugorzędna budynku kotłowni; kanały spalin i powietrza. Projektowanie, prefabrykacja, dostawa i montaż [...]

 Strona 1