Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Midro"

Analiza uszkodzeń i wzmocnienie kopuły wydzielonej komory fermentacyjnej DOI:10.15199/33.2015.09.26


  W artykule opisano uszkodzenia żelbetowej kopuły zbiornika wydzielonej komory fermentacyjnej oraz przedstawiono propozycję jej naprawy (wzmocnienia konstrukcji) przez zewnętrzne sprężenie.Wyniki otrzymane z analizy numerycznej wykazały zbyt małą nośność w charakterystycznych przekrojach kopuły i przekroczenie dopuszczalnej szerokości rys. Dla istniejącej konstrukcji dobrano zewnętrzne sprężenie i dewiatory. Ponadto przeprowadzono analizę naprężeń w betonie kopuły zbiornika w wyniku sprężenia, uwzględniając pracę zbiornika w sytuacji awaryjnej (chwilowe przepełnienie). Słowa kluczowe: cięgna bez przyczepności, kopuła żelbetowa, stan naprężenia, wzmocnienie kopuły, zbiornikWKF.Analizowany zbiornik powstał w okresie IX 1997 - V 1999 r. i jest jednym z dwóch zbiorników na terenie oczyszczalni ścieków (fotografia). Został wykonany w technologii tradycyjnej jakomonolityczny, żelbetowy zbiornik cylindryczny o promieniu wewnętrznym 7,5 m. Jego ścianę (wysokość 11,0 m, grubość 0,6 m) monolitycznie połączono z kopułą stożkową grubości 0,25 m o nachyleniu α = 30°, która stanowi przekrycie komory fermentacyjnej. Mieszanka betonowa B30 (C25/30) została zaprojektowana na łamanym kruszywie bazaltowym i cemencie portlandzkimz dodatkami. Ścianę zbiornika betonowano w 5 etapach, obwodowymi pasmami o wysokości 2,0 m. Zimą betonowano ostatni segment ściany o wysokości pasma 1,0 m wraz z analizowaną powłoką stożkową. Zbrojenie kopuły zbiornika stanowią dwie siatki z prętów żebrowanych A-III (34GS) ułożone po jej stronie wewnętrznej i zewnętrznej. Zbrojenie obwodowe wykonano z prętów φ10 mm w rozstawie co150mm, zaś zbrojenie promieniowe kopuły - z prętów [...]

Modernizacja wydzielonej komory fermentacyjnej po 15 latach eksploatacji DOI:10.15199/33.2015.09.31


  W artykule przedstawiono analizę statyczno-wytrzymałościową kopuły zbiornika wydzielonej komory fermentacyjnej (WKF).Wyniki otrzymane z analizywykazały niedobór nośności do 15% w przekrojach charakterystycznych kopuły i przekroczenie dopuszczalnej szerokości rys. Na istniejącej kopule zbiornika wykonano dodatkowy płaszcz żelbetowy.Wpodsumowaniu przeanalizowano wpływ zaproponowanego sposobu wzmocnienia na stan naprężeńwkopule podczas eksploatacji oraz w sytuacji awaryjnej pracy zbiornika (chwilowe przepełnienie). Słowa kluczowe: kopuła żelbetowa, stan naprężenia, wzmocnienie kopuły, zbiornikWKF.Zbiorniki żelbetowe to obiekty inżynierskie, w których przy doborze geometrii najistotniejsze jest spełnienie stanu granicznego użytkowalności. Podstawowym kryterium podczas realizacji i eksploatacji zbiorników na ciecze jest zachowanie ich szczelności [1]. Na etapie projektowania należy przeanalizować możliwość wystąpienia zarysowania konstrukcji zbiornika podczas wznoszenia i eksploatacji, uwzględniając "próbę szczelności" oraz sytuacje awaryjne przy przepełnieniu zbiornika. Wartykule przedstawiono sposób przywrócenia przydatności do użytkowania zbiornika WKF powyłączeniu z użytkowaniaw2012 r. na skutekwielu przeciekówwkopule stożkowej. Zaproponowane rozwiązanie obejmuje iniekcję rys na kopule zbiornika oraz wykonanie dodatkowego żelbetowego płaszcza. Opis konstrukcji Zbiornik został zrealizowany w okresie wrzesień 1997 -maj 1999 r. ZbiornikWKF wykonany został w technologii tradycyjnej jakomonolityczny, żelbetowy cylindryczny o wewnętrznym promieniu 7,5 m. Ściana zbiornika o stałej grubości 0,6 m została monolitycznie połączona z kopułą stożkową grubości 0,25 m o nachyleniu α = 30° (rys[...]

 Strona 1