Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Woronowicz"

Przystosowanie komina H = 150 m do odprowadzania mokrych spalin DOI:10.15199/33.2016.05.23


  W artykule przedstawiono problem przystosowania istniejących kominów w elektrowniach do odprowadzania mokrych, odsiarczonych spalin. Zaprezentowano technicznie skomplikowany przypadek wymiany trzech ceramicznych przewodów spalin w kominie sześcioprzewodowym H = 150 m na przewody z tworzywa wzmocnionego szkłem (TWS). Prace zrealizowano w trakcie eksploatacji obiektu. Słowa kluczowe: kominy przemysłowe, spaliny mokre, TWS.Sześcioprzewodowy komin przemysłowy H = 150mw Elektrowni Turów wybudowano w 1998 r. (fotografia 1). Odprowadza on spaliny z sześciu kotłów fluidalnych. Jego konstrukcję nośną stanowią dwa współśrodkowe, cylindryczne trzony żelbetowe [3]. Średnica trzonu zewnętrznego wynosi 21,40 m, a wewnętrznego 5,90 m. Wewnętrzne murowane przewody spalin o średnicy 5,0m wykonano z kwasoodpornych kształtek ceramicznych S-4 grubości 12 cm. Przewody te podzielono na segmenty wysokości 25 m, które spoczywają na stalowych pomostach opartych na trzonach zewnętrznymi wewnętrznym. Dylatacje poziome pomiędzy segmentami przewodów spalin uszczelniono taśmami elastycznymi. Z powodu coraz ostrzejszych wymagań ochrony środowiska w elektrowni podjęto decyzję o budowie instalacji odsiarczania spalin (IOS) metodą mokrą- wapienną w blokach energetycznych nr 4, 5 i 6. Zastosowanie IOS powoduje obniżenie temperatury spalin do ok. +60°C oraz zwięks[...]

 Strona 1