Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Szymon Skibicki"

Wybór parametrów wzmocnienia stalowych słupów uszkodzonych korozyjnie DOI:10.15199/33.2016.05.06


  Niewłaściwy sposób usuwania zanieczyszczeń w obszarze posadzki doprowadził do intensywnej korozji słupów w budynku głównym elektrowni. Ubytki korozyjne w sposób istotny zmieniły parametry geometryczne ich przekrojów. Spowodowało to konieczność zastosowania wzmocnienia w celu spełnienia warunków nośności słupów. Osłabione korozyjnie słupy znajdują się pod działaniemznaczącego obciążenia pochodzącego od podwieszonych na nich kotłów. Proces wzmocnienia polegający na rozbudowie przekroju musiał uwzględniać fakt, iż odbywał się w warunkach działania obciążenia od kotłów. W artykule przedstawiono sposób doboru optymalnej liczby typów wzmocnienia przez minimalizację wielkości naddatku powierzchni wzmacniającej w stosunku do obliczeniowej powierzchni ubytku korozyjnego. Słowa kluczowe: korozja stali, wzmocnienie przekroju, optymalizacja wzmocnienia.Okresowy przegląd stanu technicznego stalowej konstrukcji nośnej budynku głównego elektrowni węglowej ujawnił, iż w obszarze przyposadzkowym wystąpiły znaczne ubytki korozyjne stalowych słupów o przekroju krzyżowym, złożonym z dwóch dwuteowników.Wsłupach doszło do całkowitego skorodowania przepon znajdujących się na poziomie posadzki lub tuż nad nią. Jednocześnie zaobserwowano ubytki grubości pasów słupów wewnątrz komór na wysokości bezpośrednio nad posadzką lub przeponą. Ubytki korozyjne środników słupów w istotnym stopniu [...]

Przeciążenie stężeń stalowego szkieletu kotłowni spowodowane gradientem pola osiadań podłoża DOI:10.15199/33.2018.04.13


  Wartykule przedstawiono zastosowane przez autorów podejście do problemu pojawienia się dodatkowych sił w prętach stężeń kotłowni elektrowni węglowej wywołanych osiadaniem podłoża, którego przyczyny nie zostały jednoznacznie wyjaśnione. Analizowano obszar kotłowni wydzielony przerwami dylatacyjnymi. Każda z wydzielonych części zawierała dwa bloki energetyczne. Na rysunku 1 pokazano siatkę słupów wydzielonej dylatacjami części kotłowni z dwoma kotłami oraz lokalizację pionowych układów stężających. Podstawowy moduł siatki słupów to 12 × 9 m z zaburzeniami w miejscu występowania kotłów. Łączny wymiar zdylatowanej części wynosi 72 × 36 m.Wciągu blisko czterdziestu lat prowadzone były kontrolne pomiary pionowych przemieszczeń słupów we wskazanym obszarze ze zwiększoną częstotliwością po nasileniu się przemieszczeń podłoża. Złożony i zmienny w czasie stan przemieszczeń podłoża wymagał zastosowania modelu obliczeniowego uwzględniającego przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, zmiany w konstrukcji spowodowane jej uszkodzeniami oraz nieliniowość materiałową wynikającą z deformacji. Zgodnie z opisem podanym w [2] opracowany model oblicze[...]

 Strona 1