Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maria OSIERDA"

Obowiązek informacyjny z RODO Co to jest i jak go stosować w geodezji? DOI:


  Od 25 maja 2018 r. stosujemy RODO tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wiele podmiotów informowało nas na różne sposoby o tym, że przetwarza nasze dane osobowe. W ten sposób był realizowany w praktyce obowiązek informacyjny. O zasadności tych działań można dyskutować. Dlaczego? Bo żaden z przepisów RODO nie obligował do tego administratora (patrz wyrok SA z 11.04.2003 R. II SA 1578/02). Obowiązek informacyjny nie jest niczym nowym. Jego spełnienie było obowiązkiem od 20 lat, czyli od czasu, gdy zaczęła obowiązywać w Polsce ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 r. Być może Ci, którzy tak intensywnie rozsyłali klauzule informacyjne 25 maja nigdy wcześniej o nim nie słyszeli. Kiedy należy informować? Obowiązek informacyjny należy spełnić w momencie zbierania danych (gdy dane pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której one dotyczą) albo co do zasady w terminie do 1 miesiąca od momentu pozyskania danych (gdy dane pozyskujemy z innych źródeł niż osoba, której one dotyczą). Pierwsza sytuacja ma miejsce wówczas, gdy do geodety przychodzi osoba fi zyczna i zl[...]

 Strona 1