Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Jędrusek‑Golińska"

Wiedza chorych o diecie bezglutenowej i zawartości glutenu w produktach DOI:10.15199/65.2018.6.8


  Do stosowania rygorystycznej diety bezglutenowej zobowiązane są przede wszystkim osoby chorujące na celiakię oraz nieceliakalną nadwrażliwość na gluten [1]. Częstość występowania celiakii w populacji europejskiej wynosi 1%, a nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten 6%. Celiakia to uwarunkowana genetycznie enteropatia jelita cienkiego, wywołana nieprawidłową reakcją immunologiczną na spożywany gluten, a ściślej - na zawartą w nim gliadynę i inne prolaminy. Jest przykładem zaburzeń wchłaniania na całej powierzchni jelita cienkiego, które przyczyniają się do niedożywienia jakościowego i ilościowego wynikającego z ograniczenia powierzchni chłonnej jelit z powodu zaniku kosmków jelitowych. Celiakia ma podłoże autoimmunologiczne [4, 14]. W przypadku nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten nie dochodzi do zaniku kosmków jelitowych, mogą jednak występować objawy określane jako uciążliwe, np. bóle brzucha, nudności, przewlekłe zmęczenie [3]. Celiakia, tak jak i nieceliakalna nadwrażliwość na gluten, wymaga stosowania diety z wykluczeniem tego białka. Jej wprowadzenie w życie jest niezbędnym warunkiem zatrzymania rozwoju niekorzystnych zmian. Nawet najbardziej zaawansowane badania poświęcone octanowi larazocydu (ludzkiemu inhibitorowi zonuliny) i degradującym toksyczne peptydy glutenu endopeptydazom prolilowym mogą tylko nieco złagodzić ograniczenia żywieniowe, ale nie stanowią rozwiązania problemu. Podstawą postępowania dietetycznego i terapeutycznego w celiakii i nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten nadal jest dieta bezglutenowa [17]. Jednak z powodu trudności w jednoznacznej identyfikacji bezpiecznych produktów przestrzeganie diety jest dla pacjentów istotnym problemem [11]. Celem pracy było zbadanie wiedzy osób (n = 160) chorych na celiakię (70% badanych) i nieceliakalną nadwrażliwość na gluten (30%) o obecności ukrytych źródeł glutenu oraz sprawdzenie bezpieczeństwa wybranych czternastu produktów (szeroko dotychczas niebada[...]

 Strona 1