Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bożena Rakwic"

Bezpieczeństwo użytkowania książek-zabawek dla dzieci DOI:10.15199/54.2018.11.2


  Wprowadzenie Książki pełnią istotną rolę na każdym etapie rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego dzieci. W pierwszych latach życia rozwijają umiejętności sensoryczno-motoryczne oraz poznawcze. W kolejnych, skłaniają do aktywności, kształtują wyobraźnię, inwencję twórczą oraz edukują dzieci [10]. Ze względu na realizację tych celów, wśród książek występują mieszczące się w definicji zabawek. Stanowią one produkty zaprojektowane do użytku podczas zabawy przez dzieci w wieku poniżej 14 roku życia (Dyrektywa 2009/48/WE - TSD). Definicją zabawek nie są objęte zatem jedynie książki do nauki, np. alfabetu, encyklopedie, książki do czytania dzieciom przez rodziców, nauczycieli i opiekunów [3]. Podstawowymi materiałami, z których wytwarzana jest większość książek-zabawek, są: papier, tektura, farby drukarskie oraz nici, kleje, druty i tkaniny [1, 11]. W literaturze można spotkać różne podziały książek-zabawek [2, 12, 13]. W zależności od pełnionych funkcji i wykonania, dzielone są one na cztery typy: ruchome, o kształcie innym niż prostokąt (np. zwierząt, przedmiotów, pojazdów), wykonane z materiałów innych niż papier (tworzywa sztuczne, gumy, tkaniny) oraz wzbogacone o różne dodatki służące zabawie (np. gry, kolorowanki, naklejki, magnesy, materiały piśmiennicze, elementy interaktywne). Do książek ruchomych zalicza się m.in.: rozkładanki, harmonijki, metamorfozy, z otworami, suwakami, klapkami, których podniesienie odsłania dodatkową treść, "pociągnij i porusz", "dobieranki", "ubieranki". Duży asortyment rodzajów książek-zabawek i elementów do nich dołączanych, jak też złożoność ich konstrukcji i zastosowanych materiałów, powodują, że wśród nich mogą występować książki niebezpieczne dla dzieci, szczególnie najmłodszych - w wieku poniżej 3 lat. Przykłady niebezpiecznych książek-zabawek można znaleźć w europejskim systemie RA PEX (Rapid Alert System for non-food dangerous products) [4]. Przyczyną ich umieszczenia na liście niebezpiec[...]

 Strona 1