Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Augustowska"

IN MEMORIAM Stanisław Edward Różanka 26.10.1927 r. - 26.05.2018 r. DOI:


  W dniu 6.06.2018 r. pożegnaliśmy mszą świętą w Kaplicy Pogrzebowej pw. Św. Ignacego Loyoli w Warszawie oraz na Cmentarzu Północnym wspaniałego człowieka, śp. Stanisława Edwarda Różankę, oddanego całym sercem polskiej geodezji oraz edukacji wielu pokoleń geodetów. Mgr inż. Stanisław Różanka urodził się 26.10.1927 r. w Gorlicach. Tam też w 1948 r. ukończył szkołę średnią, a w 1951 r. obronił pracę dyplomową na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i uzyskał stopień inżyniera geodety. Tytuł magistra uzyskał na Politechnice Warszawskiej w 1975 r., po odbyciu dwuletnich studiów uzupełniających. W latach 1964-1965 odbył studia pedagogiczne, uzyskując tytuł nauczyciela. Po zakończeniu nauki na Akademii Górniczo-Hutniczej dostał nakaz pracy do wojska i został skierowany do Ofi cerskiej Szkoły Topografów w Jeleniej Górze. W 1952 r. po zakończeniu szkolenia i złożeniu przysięgi, został skierowany do Warszawy do Sztabu Generalnego WP w stopniu podporucznika. W Zarządzie Topografi cznym Sztabu Generalnego pracował na stanowisku kierownika selekcji Toponomastyki. Po niespełna 4 latach, pod koniec 1955 r., został zwolniony w stopniu kapitana. W okresie od 1956 r. do 1960 r. pracował w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografi i na stanowisku inspektora kontroli i nadzoru. Była to, jego zdaniem, praca niedająca satysfakcji, bezsensowna, cenzorska. Na własną prośbę został przeniesiony do Warszawskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego. Można powiedzieć, że w tym przedsiębiorstwie wykazał się wysokimi umiejętnościami redagowania i nadzorowania pracy nad mapami wielkoskalo[...]

 Strona 1