Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Renata Kotynia"

Wspomnienie prof. dr hab. inż. Maria E. Kamińska (1939 - 2018) DOI:

Czytaj za darmo! »

3 lipca 2018 r. odeszła od nas Pani prof. dr hab. inż. Maria Kamińska, oddana pracy naukowej i dydaktycznej, przez całe życie zawodowe związana z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ) Politechniki Łódzkiej. Niespodziewana śmierć naszej Pani Profesor spowodowała głęboki smutek nie tylko pracowników Katedry Budownictwa Betonowego, studentów, dyplomantów i doktorantów WBAiIŚ, ale również polskich inżynierów budownictwa i środowiska naukowego związanego z budownictwem. Niezwykła osobowość, konsekwencja, życzliwość i perfekcyjna wręcz skrupulatność wyróżniały Panią Profesor w środowisku akademickim i naukowym. Profesor Kamińska urodziła się w [...]

Analiza wybranych parametrów betonu siarkowego DOI:10.15199/33.2018.09.25


  Siarkobeton (beton siarkowy) jest materiałem, w którym rolę cementu jako spoiwa przejmuje zmodyfikowany polimer siarkowy. Coraz większą wagę przykłada się do sposobu gospodarowania wodą pitną oraz do śladu węglowego, jaki pozostawia produkt budowlany. Produkcja cementu wypalanego w temperaturze 1450ºC jest niezwykle energochłonna i nie bez znaczenia dla bilansu węglowego oraz naszego środowiska. Siarka wykorzystywana w ramach omawianych badań jest produktem odpadowym z procesu oczyszczania paliw, takich jak ropa czy gaz. Proces produkcji polimeru siarkowego, który pełni rolę lepiszcza, wymaga również dostarczenia energii, ale polimeryzacja przebiega w temperaturze ok. 130°C, a zatem znacznie niższej niż w przypadku wypalania cementu. Kolejnym atutem produkcji drobnowymiarowych elementów siarkobetonowych jest możliwość uty[...]

 Strona 1