Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Olesiak"

Zasady stosowania farb krzemianowych w renowacji zabytków

Czytaj za darmo! »

Szkło wodne zaliczane jest, podobnie jak cement lub wapno, do spoiw nieorganicznych. Szkło wodne żeluje w amorficzny żel krzemionkowy, który przypomina produkt reakcji preparatów do wzmacniania kamienia. Farbom krzemianowym przypisane zostało jednak określenie "farby mineralne". Wytwarzanie szkła wodnego Szkło wodne (alkalikrzemiany) to zbiorcze określenie dla szkliście twardniejących stop[...]

Renowacja sztukaterii elewacyjnych

Czytaj za darmo! »

XIX wiek to okres wielkich wynalazków, dynamicznie rozwijającego się przemysłu, a w związku z tym prowadzonego na wielką skalę ruchu budowlanego. Z niespotykanym dotąd rozmachem architekci i budowniczowie tworzą całe nowe dzielnice, często miasta z fabrykami, bankami i reprezentacyjnymi gmachami nowej elity finansowej. Jej bogactwo i potęgę wyrażają okazałe elewacje budynków ozdobione forma[...]

Farby w remontach i renowacjach budynków

Czytaj za darmo! »

Malowanie było i jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zabiegów dekoracyjnych,mających na celu odtworzenie lub nadanie architekturze odpowiedniego wyglądu. Atrakcyjny kolor nie może jednak być jedynymkryteriumprzydatności farb. Powłokamalarskamusi spełniać funkcje ochronne,musi być przy tymdyfuzyjna dla gazów, cechować się trwałością powłoki, odpornością na starzenie i promienie UV. Koszty związane z przygotowaniem ścian budynku lub mieszkania do malowania przemawiają za wyborem trwałych sprawdzonych technologii, ponieważ stosowanie farb na bazie tanich spoiw [...]

Ochrona elewacji przed wnikaniem wody metodą HYDROFOBIZACJI DOI:

Czytaj za darmo! »

Hydrofobizacja polega na wprowadzeniu środków chemicznych w strukturę porowatych materiałów mineralnych w celu ochrony przed wodą opadową. Żądany efekt uzyskuje się w wyniku zablokowania zwilżalności kapilar. Po przereagowaniu impregnat pokrywa ścianki kapilar warstwą hydrofobową, odpychającą wodę. Głębokość wnikania impregnatu zależy od absorpcyjnej zdolności materiału budowlanego, właściwości środka nasączającego oraz rodzaju i czasu trwania aplikacji. Dyfuzja pary wodnej z podłoża poddanego zabiegowi jest ograniczana w bardzo niewi[...]

 Strona 1