Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Robert Wang"

Jak radzić sobie z rosnącą złożonością układów sieci SN? - kompleksowe testowanie systemów automatyki dystrybucyjnej przy minimalnym wysiłkuonością układów sieci SN? – kompleksowe testowanie systemów automatyki dystrybucyjnej przy minimalnym wysiłku DOI:


  Aby zapewnić niezawodną pracę sieci dystrybucyjnej zakłady elektroenergetyczne stale poszukują możliwości jej optymalizacji, np. przez wdrożenie układów automatyki dystrybucyjnej. Jedną z metod stosowanych w celu zmniejszenia trwałych przerw w zasilaniu jest zastosowanie reklozerów montowanych na słupach. Obecnie takie reklozery oferują szeroki zakres funkcji. Dzięki pomiarowi napięć po stronie źródłowej i odbiorczej, automatyzację można osiągnąć, łatwo stosując w sterownikach reklozerów lokalną wbudowaną logikę, która może izolować sekcję dotkniętą zwarciem i umożliwić zasilanie odbiorców z alternatywnego źródła. Układy automatyki dystrybucyjnej wykorzystujące skoordynowane funkcje zabezpieczeń zapewniają łatwe i tanie rozwiązanie poprawiające niezawodność, jednak proces izolacji i przywracania zasilania może trwać nawet kilka minut. W przypadku krytycznych linii zasilających, w których długie przerwy w zasilaniu nie są akceptowalne, reklozery wyposażone w szybką komunikację punkt - punkt umożliwiają lokalizowanie, izolowanie i przywracanie zasilania do "zdrowych" sekcji w ciągu kilku sekund lub nawet krócej. Aby uruchomić takie projekty, operatorzy sieci często polegają na producentach, którzy projektują i wdrażają system automatyki. Dokładne przetestowanie całego układu przed instalacją ma kluczowe znaczenie dla upewnienia się, że logika przełączania działa zgodnie z oczekiwaniami dla wielu scenariuszy zwarć, a sprzęt komunik[...]

 Strona 1