Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agata BIELECKA"

Predykcyjne sterowanie równoległym filtrem aktywnym ze sprzężeniem od prądu zasilającego DOI:10.15199/48.2019.06.23

Czytaj za darmo! »

Wraz z rozwojem energoelektroniki można zauważyć wzrost liczby i mocy sumarycznej instalowanych odbiorników nieliniowych, w tym układów przemysłowych takich jak: prostowniki trójfazowe [1], napędy przekształtnikowe, czy też piece łukowe, a także odbiorników konsumenckich: zasilaczy impulsowych, oświetlenia energooszczędnego. Powoduje to wzrost odkształcenia prądów zasilających, co wraz z mocą bierną skutkuje zwiększeniem strat w elementach przesyłowych, np. transformatorach energetycznych [2]. Obecność wyższych harmonicznych w prądach zasilających prowadzi do odkształcenia napięć zasilających, które wpływając na instalowane odbiory, mogą powodować ich nieprawidłową pracę [3]. Konsekwencji powyższych zjawisk jest znacznie więcej i całościowo są ujęte w problematyce jakości energii elektrycznej. Skuteczne narzędzie do poprawy jakości energii elektrycznej stanowią równoległe energetyczne filtry aktywne (EFA). Zapewniają one kompensację harmonicznych prądu, mocy biernej oraz asymetrii, poprawiając w ten sposób przebieg napięcia w sieci zasilającej [4]-[7]. Dzięki temu stają się coraz bardziej popularne, a wiele ich topologii oraz strategii sterowania można znaleźć w licznych publikacjach [8]. Można wyróżnić dwie główne strategie sterowania równoległymi EFA ze względu na miejsce pomiaru prądu, na podstawie którego wyznaczany jest zadany prąd kompensacyjny. Pierwsza to sterowanie w układzie otwartym (ang. Open-loop), która oparta jest na pomiarze prądu odbioru. Druga natomiast, to sterowanie w układzie zamkniętym (ang. Closed-loop), w której mierzony jest prąd sieci zasilającej [9]. Sterowanie w układzie otwartym jest popularnym rozwiązaniem i powszechnie spotykanym w przemyśle. Charakteryzuje go stabilność (wynikająca ze struktury układu) i relatywnie krótki czas przejściowy po zmianie prądu odbioru, znacznie krótszy niż w przypadku układu zamkniętego. Ponadto strategia ta nie ma wysokich wymagań obliczeniowych. Układy ster[...]

 Strona 1