Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR PERLIN"

Analiza wpływu zmian konstrukcyjnych lasera azotkowego na możliwość zwiększenia jego wyjściowej mocy optycznej DOI:10.12915/pe.2014.09.17

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki numerycznej analizy możliwości zwiększenia mocy wyjściowej uzyskiwanej z krawędziowego lasera azotkowego oraz zaprojektowanych na jego podstawie jednowymiarowych matryc laserowych poprzez zastosowanie wybranych zmian konstrukcyjnych. Dwuwymiarowy elektryczno-cieplny model numeryczny został skalibrowany dla danych eksperymentalnych otrzymanych dla lasera pracującego z falą ciągłą w temperaturze pokojowej wykonanego w laboratorium Instytutu Wysokich Ciśnień UNIPRESS Polskiej Akademii Nauk. Przeprowadzone obliczenia miały na celu określenie wpływu na optyczną moc wyjściową modelowanych przyrządów takich parametrów konstrukcyjnych, jak: szerokość chipu laserowego, grubość podłoża, grubość warstwy złota w kontakcie elektrycznym typu p, liczba i rozstawienie emiterów w matrycy laserowej. Abstract. This paper presents calculation results of performance of III-N-based laser diode and its arrays (bars) with various package modifications. We adjusted our 2D thermal-electrical model to room-temperature continuous-wave operating characteristics of nitride-based edge-emitting laser fabricated in the Laboratory of Institute of High Pressure Physics. The impact of chip width, substrate thickness, thickness of p-type gold electrode, number of emitters and emitter-to-emitter distance on output power limits of nitride laser diode is investigated. Computational analysis of output power limits of III-N-based laser diode with various package modifications Słowa kluczowe: GaN, laser półprzewodnikowy, matryca laserowa, modelowanie, oporność cieplna. Keywords: GaN, semiconductor laser diode, laser array, simulation, thermal resistance. doi:10.12915/pe.2014.09.17 Wstęp Azotkowe lasery krawędziowe i ich jednowymiarowe matryce (linijki laserowe) znajdują zastosowanie m.in. w przechowywaniu danych Blu-Ray, wyświetlaczach [1], drukarkach [2], krystalizacji warstw [3], medycynie, ochronie środowiska [4], reprografii [5], fotol[...]

Zastosowanie niebieskich laserów do detekcji substancji śladowych

Czytaj za darmo! »

Od czasu zademonstrowania w 1995 roku przez S. Nakamurę pierwszego niebieskiego lasera diodowego - zasilanej impulsowym prądem struktury wielostudni kwantowych z azotku galu domieszkowanego indem (InGaN) [1], rozwój i optymalizacja tych przyrządów były przedmiotem badań w wielu laboratoriach na świecie. Bogactwo zastosowań - od komercyjnych, jak możliwość druku wysokiej rozdzielczości, więk[...]

 Strona 1