Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra KACZMAREK"

Zachowania ludzi w sytuacjach kryzysowych DOI:10.15199/46.2019.2.3


  Wprowadzenie Człowiek, dążąc do realizacji zamierzonych celów, tworzy różnego typu organizacje - przedsiębiorstwa, spółki, instytucje czy stowarzyszenia. Dlatego powszechnie stwierdza się, że organizacje obecne są praktycznie w każdym aspekcie życia człowieka. Są one ważnym elementem postępu cywilizacyjnego, stąd sprawność ich funkcjonowania od wielu lat znajduje się w obszarze zainteresowań teoretyków i praktyków zarządzania. Należy zwrócić uwagę, że najważniejszym zasobem każdej organizacji są ludzie. To oni w gruncie rzeczy - poprzez podejmowanie racjonalnych decyzji, posiadanie odpowiednich kompetencji czy umiejętności - przyczyniają się do sukcesu organizacji. Osoby zarządzające organizacjami powinny działać świadomie, koncentrować się na wyznaczaniu zespołom celów i sposobów ich osiągania, a także zadań i sposobów ich realizacji. Powinny one także dokonywać trafnych ocen, umiejętnie przekazywać informacje oraz motywować siebie i innych. Ważnym elementem jest również konieczność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych, determinowanych przez różnorodne sytuacje kryzysowe. Natomiast osoby na stanowiskach wykonawczych powinny charakteryzować się odpowiednim poziomem kompetencji zawodowych oraz motywacją do realizowania powierzonych zadań. Nie ulega wątpliwości, że każda organizacja ma swoją specyfikę, uwarunkowaną jej rodzajem (np. organizacje produkcyjne, polityczne, adaptacyjne itp.) oraz warunkami, w jakich pracownicy realizują swoje zadania. Stąd tak istotny jest dobór pracowników do organizacji, uwzględniający charakter zadań, jakie będą realizować. Na ludzi podczas pracy oddziałuje szereg negatywnych czynników. W zależności od charakteru pracy mogą wśród nich występować: czynniki chemiczne (trucizny), nadmierny hałas, zapylenie powietrza, wstrząsy, wibracje i szereg innych. Jednym z negatywnych czynników jest stres, który wywołać może u pracownika szereg negatywnych następstw. Stąd pojęcie stresu staje si[...]

 Strona 1