Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek KULESA"

Rynek mocy - pierwsze doświadczenia certyfikacji i aukcji DOI:10.15199/48.2019.10.16

Czytaj za darmo! »

Główne zasady organizacji i funkcjonowania mechanizmu mocowego w Polsce określiła ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy [1]. Szczegółowe warunki współpracy Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.), pełniących rolę Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) z pozostałymi uczestnikami rynku mocy zostały zawarte w Regulaminie Rynku Mocy [2], zatwierdzonym przez Prezesa URE w dniu 30 marca 2018 r. oraz w tzw. aktach wykonawczych - rozporządzeniach ([3], [4] oraz [5]) wydanych na podstawie delegacji zawartych w ww. ustawie. Wprowadzenie mechanizmu mocowego zwanego potocznie rynkiem mocy było bez wątpienia jednym z ważniejszych wydarzeń w sektorze elektroenergetycznym w Polsce w 2018 roku, a wg autora nawet najważniejszym do momentu przyjęcia przez Sejm tzw. ustawy cenowej [6]. Zarówno przygotowanie i przeprowadzenie najpierw certyfikacji głównej, potem certyfikacji do aukcji, aż w końcu w listopadzie i grudniu aukcji głównych na aż trzy lata dostaw 2021, 2022 i 2023 było ogromnym wyzwaniem dla wszystkich stron zaangażowanych w proces: Ministerstwa Energii, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), ale także dla OSP i uczestników rynku mocy. Duże zainteresowanie (opisanymi szerzej w dalszej części artykułu) przebiegiem i wynikami zarówno certyfikacji, jak i samych aukcji potwierdziły, że wprowadzenie rynku mocy było, z perspektywy wytwórców prawidłową decyzją. Szacowana wartość inwestycji nowych i modernizowanych realizowanych w wyniku przyjęcia ich ofert na rynku mocy, to ponad 25 mld złotych. [7] Pierwsza certyfikacja ogólna (2018) Zgodnie ustawą o rynku mocy [1] każdy właściciel tzw. jednostki fizycznej wytwórczej istniejącej, której moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW, jest obowiązany zgłosić tą jednostkę do każdej certyfikacji ogólnej. W certyfikacji ogólnej właściciel jednostki fizycznej lub jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej albo podmiot przez niego upoważniony składa OSP, jako oper[...]

 Strona 1