Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa KOWALSKA-NAPORA"

Jakość procesu przepływu osób a teoria ograniczeń DOI:10.15199/46.2019.7.2


  Wprowadzenie Teoria ograniczeń (Theory of Constraints) to metoda zarządzania nastawiona na osiąganie długotrwałych korzyści poprzez odpowiednie zarządzanie istniejącymi ograniczeniami, tj. "wąskimi gardłami" występującymi w systemie [23, s. 30, por. 9, 17]. Zarządzanie to racjonalne wykorzystanie zasobów dostępnych dla decydenta, czyli wykorzystanie ich w sposób efektywny na dwa możliwe sposoby [6, 2]:  maksymalne wykorzystanie zasobów celem uzyskania maksymalnych korzyści;  minimalne wykorzystanie zasobów - optymalne, akceptowalne korzyści. W teorii ograniczeń poprzez ustalenie ścieżki rozwoju systemu ustanawia się usprawnienia działań reorganizacyjnych poprzez punkty krytyczne. Adaptacja systemowa dotyczy w tym sensie aspektów prawno-organizacyjnych i infrastrukturalnych. Zaleca się, by osiągać tyle zdolności, ile to możliwe z danego punktu krytycznego w sposób efektywny i sprawny, a równocześnie kreować perspektywiczne możliwości tworzenia wartości dodanej umowy systemowej [19]. Pojawia się zatem pytanie o wartości i sposób ich szacowania, co równocześnie przeradza się w relatywnie słuszne pojmowanie umowy systemowej. Wartość jest pojęciem relatywnym w stosunku do zysku/straty poniesionych celem jej osiągnięcia, gdzie jakość współtworzy ogólny pogląd na sens owej kreacji. Wartością naczelną dla człowieka jest życie i wolność samostanowienia jako jednostkowego postrzegania encji bytu. Samo tworzenie przepisów wystarczy, by chronić prawa polityczne, ale środki materialne są konieczne, by zapewnić (rzekome) prawa ekonomiczne i socjalne. Przy czym żaden przepis nie jest w stanie zapewnić przestrzegania podstawowego prawa człowieka, jeżeli na wprowadzenie go w życie nie zostały przeznaczone odpowiednie środki, co prowadzi w rozumieniu prostym do uznania zmiennych warunków społecznych [18, s. 77]. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki underclass1 w umowie społecznej jako układu relacyjnego t[...]

 Strona 1