Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Caban"

Pionierzy elektrycznej żeglugi DOI:


  W ostatnich latach stan środowiska naturalnego wymusza szereg działań dotyczących ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Stało się to już nie tyle modą, co wręcz koniecznością i dotyczy wszystkich środków transportu, nie omijając także jednostek pływających. Sposobów na wyeliminowanie emisji szkodliwych gazów jest przynajmniej kilka, począwszy od zastosowania instalacji służących oczyszczaniu spalin z NOx i SOx, paliw o niskiej zawartości siarki, czy paliw gazowych (np. LNG). Każde z tych rozwiązań prowadzi do większej lub mniejszej emisji gazów cieplarnianych. Rozwiązaniem pozwalającym na całkowite ograniczenie wydalania tychże gazów do atmosfery jest zastosowanie napędu elektrycznego. Coś, co do niedawna wydawało się niemożliwe ze względu na koszt, wielkość i ciężar baterii oraz poziom technicznego skomplikowania w ostatnich latach stało się coraz bardziej popularne. Zastosowanie baterii na statkach, szczególnie krótkiego z[...]

 Strona 1