Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Poliwoda"

Kable i przewody w instalacjach i systemach elektrycznych DOI:


  Obecnie kable i przewody produkowane są na nowoczesnych liniach produkcyjnych, wyposażonych w automatyczne systemy kontroli jakości procesów technologicznych. Produkcja odbywa się w oparciu o normy zharmonizowane, europejskie, krajowe oraz własne normy zakładowe producentów.W tym kontekście logiczne i czytelne znakowanie przewodów i kabli umożliwia szybszy montaż instalacji, skrócenie czasu potrzebnego do wykonania konserwacji, napraw i modernizacji instalacji elektrycznych oraz zwiększa bezpieczeństwo podczas wykonywania powyższych prac. Kabel a przewód Według międzynarodowego słownika elektrotechnicznego: kabel to zespół składający się z jednej lub kilku żył mających (lub nie) indywidualne pokrycie (izolacje, ekrany), warstwy ochronnej (lub nie) na skręconych żyłach (izolacja rdzeniowa) oraz (lub nie) osłon ochronnych. Pojęcie to według polskiej terminologii obejmuje wszystkie rodzaje kabli oraz przewodów izolowanych i nieizolowanych. Zgodnie ze stosowanymi w Polsce określeniami kabel to wyrób przemysłowy składający się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, zaopatrzony w powłokę metalową (lub niemetalową), ewentualnie w osłonie ochronnej i pancerzu. W elektroenergetyce przyjmuje się, że kabel jest przewodem do zastosowań zewnętrznych, np. kabel do układania w: ziemi, wodzie, kanałach kablowych. Z kolei przewód składa się z jednego lub kilku skręconych drutów albo jednej lub większej liczby żył izolowanych, bez powłoki lub jest zaopatrzony w powłokę niemetalową. Przewody instalacyjne Przewody instalacyjne wykonuje się jako jedno- i wielożyłowe. Przewód jednożyłowy zawiera żyłę metalową oraz izolację, która spełnia zarówno funkcję izolacji roboczej (ochrona przed zwarciami), jak i podstawowej (ochrona przed porażeniem). Na izolację mogą być nałożone dodatkowe warstwy ochronne: ?? powłoka - szczelna warstwa zapobiegająca wnikaniu wilgoci do przewodu, ?? pancerz - wykonany przez owinięcie metalowymi ta[...]

 Strona 1