Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paulina Luiza Grzelak"

DMF jako biopaliwo drugiej generacji DOI:


  enie Malejące zasoby paliw kopalnych, wzrastające potrzeby energetyczne, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona środowiska sprawiają, że poszukiwane są nowe substytuty paliwowe, pochodzące z odnawialnych źródeł energii, o mniejszej, a wręcz znikomej emisyjności związków szkodliwych, jednak nie ustępujących paliwom kopalnym pod względem zastosowania w silnikach spalinowych. Takim właśnie paliwem może okazać się 2,5-dimetylofuran (DMF). Bioetanol, jedyna jak dotychczas z powodzeniem skomercjalizowana alternatywa dla benzyny, jest produkowany na wielką skalę i stosowany głównie jako biokomponent w niskoprocentowych mieszankach. Produkcja 2,5-dimetylofuranu z fruktozy otrzymywanej bezpośrednio z biomasy lub za pośrednictwem procesu izomeryzacji z glukozy okazała się możliwa na drodze procesów katalitycznych, dając w efekcie biopaliwo o bardzo dobrych właściwości energetycznych w stosunku do bioetanolu. DMF ma o 40% wyższą gęstość energetyczną względem bioetanolu. Charakteryzuje się również temperaturą wrzenia wyższą o 20°C i w odróżnieniu od bioetanolu nie jest rozpuszczalny w wodzie. Przewiduje się, że technologia otrzymywania DMF stworzy nowe ścieżki w przekształcaniu odnawialnych zasobów biomasy w transportowe paliwa płynne, dając jednocześnie możliwość zmniejszania zależności przemysłu motoryzacyjnego od ropy naftowej. Podstaw owe właściwości DMF 2,5-dimetylofuran (DMF) jest pochodną furanu, o wzorze stechiometrycznym C6H8O i masie molowej 96,12892 g/mol. Może być stosowany jako komponent paliw silnikowych bądź też jako samoistne paliwo. DMF ma wiele korzystnych właściwości eksploatacyjnych. Jest nietoksyczny1 2, nie zawiera siarki, fosforu oraz metali. Nie zawiera również benzenu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Jest całkowicie rozpuszczalny w węglowodorach oraz innych związkach tlenowych, stosowanych w składzie paliw silnikowych. Jest za to praktycznie nierozpuszczalny[...]

 Strona 1