Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karolina Mazurkiewicz"

Wolne oprogramowanie w zarządzaniu systemami zaopatrzenia w wodę DOI:10.15199/17.2019.5.2


  1. Wprowadzenie Narzędzia informatyczne są coraz częściej wdrażane w zarządzaniu systemami zaopatrzenia w wodę. Wykorzystanie programów takich jak Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) czy modeli hydraulicznych staje się standardem we wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Na rynku dostępny jest szereg programów służących do wspomagania realizacji tego celu. Część z tych programów jest dostępna na zasadzie wolnych licencji. Przez wolne oprogramowania rozumiemy takie, które jest tworzone przez użytkowników na zasadzie współdzielenia się kodem źródłowym, a jego wykorzystanie nie wymaga zakupu licencji. Wolne oprogramowanie jest od wielu lat stosowanie zarówno przez użytkowników indywidualnych, jak również do celów komercyjnych. Oprogramowanie to jest przedmiotem artykułu. Jednym z najbardziej znanych wolnych programów do wspomagania analizowania pracy sieci, jest program Epanet, utworzony przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska [15]. Ze względu na otwartą strukturę oraz dostępność kodu źródłowego program ten stał sie jednym z najczęściej stosowanych w modelowaniu układów transportujących wodę. Algorytmy programu Epanet, były często wykorzystywane jako elementy narzędzi do wspomagania modelowania sieci wodociągowych. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania, rozszerzające funkcjonalność programu Epanet, które są dostępne jako wolne oprogramowanie. Do wspomagania modelowania sieci wodociągowych powszechnie stosuje się Systemy Informacji Przestrzennej (GIS). Jednym z najbardziej powszechnie stosowanych wolnych programów do analizy danych przestrzennych jest program QGIS. Program ten ze względu na otwartą architekturę umożliwia użytkownikom tworzenie własnych wtyczek, rozszerzających jego funkcjonalność. W artykule przedstawiono przykłady wtyczek, służących do wspomagania budowy hydraulicznego modelu sieci wodociągowej. Przedstawiono również poziomy integracji GIS z modelami hydrauliczny[...]

 Strona 1