Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcel Multan"

UKŁAD DO ZDALNEGO STEROWANIA TEMPERATURĄ PRZY UŻYCIU APLIKACJI ANDROID OS DOI:10.15199/13.2019.6.7


  W obecnej rzeczywistości sterowanie urządzeniami za pośrednictwem dołączonej do nich sieci jest standardem. Utrzymujący się trend wykorzystania do tego sieci bezprzewodowych zwraca się w stronę konstrukcji wpisujących się w standardy Internetu Rzeczy (IoT). Poszczególne gałęzie przemysłu, administracja, a także wojsko coraz chętniej korzystają z proponowanych przez IoT (Internet of Things) rozwiązań, ponieważ są one korzystne dla produktywności, łatwe w obsłudze, zapewniają bezpieczeństwo pracownikom i szybkość działania, a także pozwalają na wykonywanie pracy zdalnie. Niezaprzeczalnym atutem urządzeń IoT jest ich masowość. Dane zbierane z sieci czujników pozwalają zapewnić spojrzenie na badane zagadnienie z zupełnie innej perspektywy. Prezentowany w artykule system to swoista propozycja urządzenia, którego działanie wpisuje się w koncepcję Internetu rzeczy, a zasadnicze grono odbiorców identyfikuje się jako adepci przemysłu browarniczego. Jest to rozwiązanie, które ułatwi i usprawni proces fermentacji, tak zasadniczy dla tego rzemiosła. Ponadto jego zastosowanie poszerzy możliwości browarników-amatorów w realizacji zasadniczych stylów browarniczych, a tym samym może zachęcić niezdecydowanych do podjęcia starań w tej dziedzinie. INTERNET RZECZY Internet Rzeczy jest zaliczany do trzeciej fali rozwoju technologii informacyjnych w ostatnich kilkudziesięciu latach po komputerowo wspieranej automatyzacji oraz internetowo zorientowanej koordynacji i integracji działań w skali globalnej [1]. Trochę ponad 100 lat rozwoju technologii elektronicznych oraz telekomunikacyjnych skutkowało powstawaniem coraz to nowych sposobów komunikacji, rozrywki, a także co widać szczególnie dziś, wykonywania codziennych czynności czy pracy. W celu przybliżenia koncepcji Internetu Rzeczy można posłużyć się powszechnie znanym przykładem, iż decyzja o wybudowaniu domu lub wykończeniu nowego mieszkania, jest dobrym momentem na wykonanie instalacji ma[...]

 Strona 1