Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Dudek"

ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA: ALTERNATYWA CZY KONIECZNOŚĆ? DOI:10.15.199/13.2019.2.6


  Powszechny dostęp do informacji i treści multimedialnych jest jednym z oczekiwań społeczeństwa informacyjnego. Wymaganie to powiązane jest z rozwojem metod komunikacji na odległość, telewizji oraz sieci Internet. Nawet bez szczegółowej analizy znaczenia terminu społeczeństwa informacyjnego, można stwierdzić, że nowoczesne metody komunikacji i transmisji danych są nieodłącznym czynnikiem kształtującym nowoczesne społeczeństwo. Dostęp do informacji z różnych źródeł w Internecie, sieci społecznościowych, bankowości elektronicznej czy poczty jest krytycznym elementem w pracy i życiu prywatnym. Według danych GUS, w 2017 r. ponad trzy czwarte gospodarstw domowych w Polsce miało w domu szerokopasmowy dostęp do Internetu. Odsetek tych gospodarstw był wyższy o 1,9 p. proc. niż przed rokiem [1]. Jak wynika z opublikowanych statystyk, znaczna część gospodarstw domowych w Polsce nadal ma utrudniony dostęp do szerokopasmowego dostępu do Internetu. Opracowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Narodowy Plan Szerokopasmowy ma na celu zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mbps do końca 2020 r. [2]. Nowoczesna infrastruktura szkieletowa operatorów pokrywa większość obszaru kraju, ale jeszcze nie docierają do obszarów mniej opłacalnych inwestycyjnie. Odpowiedzią na te wyzwania stają się nowoczesne satelitarne systemy telekomunikacyjne. Rozwój technologii transmisji satelitarnej, umożliwia świadczenie usług telekomunikacyjnych w obszarach o utrudnionym dostępie dla sieci przewodowych, czyli dla tzw. obszarów białych plam NGA (Next Generation Access) dla użytkowników prywatnych i firm. W artykule zostanie przedstawiona zasada działania nowoczesnych terminali satelitarnych w odniesieniu do wcześniejszych rozwiązań technicznych. RODZAJE SYSTEMÓW SATELITARNYCH W TELEKOMUNIKACJI Łączność satelitarna realizowana jest głównie w trzech podstawowych technikach: ● transmisja jednokierunkowa - br[...]

 Strona 1