Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Hubert Zych"

Zastosowanie technologii ACTIFLO w uzdatnianiu wód powierzchniowych DOI:10.15199/17.2019.2.6


  Podstawowe procesy stosowane w uzdatnianiu wód powierzchniowych to, poza wstępnym mechanicznym oczyszczaniem, koagulacja, sedymentacja, filtracja i dezynfekcja. Proces dezynfekcji może być poprzedzony procesami ozonowania i sorpcji na węglu aktywnym, co wpływa w istotnym stopniu na obniżenie stężenia rozpuszczonego węgla organicznego oraz poprawę właściwości organoleptycznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Spośród wymienionych procesów jednostkowych można uznać, że największe znaczenie w uzdatnianiu wody mają procesy koagulacji i sedymentacji, bowiem ich wysoka efektywność wpływa w istotny sposób na funkcjonowanie pozostałych procesów technologicznych a w szczególności procesu filtracji. Konwencjonalne rozwiązanie koagulacji objętościowej to układ obejmujący szybkie mieszanie w mieszalniku mechanicznym, o czasie zatrzymania 10-60 s. i do którego wprowadzany jest roztwór koagulantu oraz powolne mieszanie realizowane w mechanicznych komorach flokulacji, o czasie zatrzymania 20-45 minut i do której wprowadzany jest polielektrolitu mający istotny wpływ na przebieg procesu flokulacji i związane z tym powstawanie dużych aglomeratów o różnej prędkości opadania. Procesem współpracującym z koagulacją jest proces sedymentacji, w którym to zatrzymywane są sflokulowane zanieczyszczenia i w postaci osadu poddawane są dalszemu unieszkodliwianiu. Stosując proces koagulacji możliwe jest zmniejszenie wielkości osadników, bowiem czas sedymentacji, w rozwiązaniach konwencjonalnych nie przekracza wówczas 1 h. Coraz częściej konwencjonalne rozwiązania osadników pokoagulacyjnych zastępowane są osadnikami wielostrumieniowymi, zwanymi też osadnikami lamelowymi. Obecnie konwencjonalny proces koagulacji objętościowej zastępowany jest rozwiązaniami pozwalającymi na zwiększenie efektywności działania procesu przy jednocześnie zmniejszonych pojemnościach stosowanych urządzeń. Jednym z tych innowacyjnych rozwiązań jest technologia ACTIFLO, k[...]

 Strona 1