Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Poskart"

SYSTEM LOKALIZACJI OSÓB W BUDYNKACH DOI:10.15199/13.2019.1.5


  Nieobecność pracownika w jego biurze wymaga poinformowania petenta o miejscu jego przebywania, terminie powrotu i możliwości kontaktu. Celem projektu jest przygotowanie i implementacja systemu interaktywnych paneli zlokalizowanych przy wejściach do pomieszczeń, które w sposób automatyczny dostarczałyby ww. informacje. Informacje te mogą być wprowadzane ręcznie lub automatycznie na podstawie danych z systemu lokalizacji osób w budynku [1]. System otrzymuje informacje z urządzeń mobilnych pracownika. Informacje te pochodzą z: ● czujników urządzenia mobilnego (żyroskop, akcelerometr, magnetometr, barometr - głównie do nawigacji inercyjnej), ● sygnałów zewnętrznych (WiFi, BLE (ang. Bluetooth Low Energy), które umożliwiają pozycjonowanie na podstawie mocy sygnału nadajników rozmieszczonych w budynku). Na rys. 1 przedstawiono szkielet systemu, który jest skonstruowany w taki sposób, aby umożliwiać przetwarzanie danych i obliczenia położenia przez serwer, na podstawie danych dostarczonych z czujników. Następnie, do urządzenia mobilnego z powrotem przesyłana jest lokalizacja pracownika. Projektowane panele wykorzystują możliwość dostępu do tej usługi i określania położenia posiadacza urządzenia mobilnego. SYSTEM LOKALIZACJI OSÓB W BUDYNKACH Location system of people in buildings mgr. inż Piotr Poskart, mg inż. Krzysztof Gracki, Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych STRESZCZENIE W artykule opisano architekturę systemu lokalizacji osób w budynku oraz projekt i implementację interaktywnych paneli zlokalizowanych przy wejściach do pomieszczeń biurowych. Panel informuje użytkowników o aktualnej lokalizacji osoby oraz dostarcza dodatkowych informacji udostępnionych przez daną osobę takich jak danych kontaktowych, terminarz spotkań itp. SŁOWA KLUCZOWE: lokalizacja w budynkach, serwisy lokalizacji, interaktywne sterowanie, komputer jednopłytkowy ABSTRACT This article[...]

 Strona 1