Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin WELC"

AUTOMATED UNIT FOR NAIL AND THIN-WALLED WASHER ASSEMBLING DOI:10.15199/160.2019.3.3


  The contemporary times have charged the humanity with a special duty of taking care of the environmental protection. We segregate the rubbish; we leave the waste electronic and electric equipment at the special points, or we run organic cultivations in our household gardens. Also, in the field of industry, we try to reduce the energy losses, when applying different types of thermal insulation. We limit the emission of vibrations and noise to the environment by insulation of their sources, as well. The most popular insulating materials, as employed in a form of mats, rollers and coatings (Fig.1) must be fixed to the protected objects. Assembling with the application of nails (Fig.2 and 4), struds (Fig.3), and mandrels from weldable wire are a relatively new and more and more popular method for fixing the insulating layers in the case of metal casing of the objects. Demand on such assembly elements is constantly increasing; hence, there is a need of their mass production. Responding to the request of NEWIR Company with the seat in Warsaw, which supplies the assembling, and constructional accessories and pre-fabricated products for construction of ventilation, heating and air-conditions equipment, Institute of Mechanized Construction and Rock Mining undertook the work on development and performance of automated unit for assembly of weldable nail and thin-walled washer. Additionally, there was designed and started up the unit for punching of metal sheet in a form of tape. The punching unit consists of the following elements: A b s t r a c t: In the paper, the automated unit for nail-washer assembling has been presented. The nails with the same diameter and different lengths are inserted to the thin metal washer. K e y w o r d s : automated machine design, assembly process, joining elements, washer, weldable nail S t r e s z c z e n i e: W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny zautomatyzowane stanowisko do montażu wybraneg[...]

NITOWNICA Z MODUŁOWĄ GŁOWICĄ NARZĘDZIOWĄ DOI:

Czytaj za darmo! »

Według słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego "moduł" to "element pełniący ustaloną funkcję, łatwy do wykorzystania, jako część różnych większych całości". W maszynach i urządzeniach montażowych projektanci, konstruktorzy i producenci starają się stosować jak najwięcej rozwiązań modułowych. Takie podejście do budowania maszyn pozwala na standaryzację podzespołów, a w konsekwencji krótszy proces wytwórczy i ograniczenie kosztów produkcji. Koncepcja ta doprowadziła do opracowania projektu modułu do nitowania wyposażonego w wymienną głowicę narzędziową do nitowania radialnego lub obwiedniowego. Proces nitowania Trwałe, nierozłączne połączenie dwóch lub kilku elementów metalowych w wyniku ich odkształceń plastycznych znane jest od stuleci. Obecnie udział tej technologii w globalnej liczbie połączeń nierozłącznych wzrasta wraz z rozwojem technicznym i materiałowym. W 1999 r. udział montażu w technikach wytwarzania w przemyśle krajowym wynosił ok. 35%, w tym procesu nitowania 8%. Obserwowana jest tendencja wzrostowa. Jednocześnie da się zauważyć, że ok. 80% operacji montażowych to operacje ręczne, 17,5% - częściowo zmechanizowane, 2% - zmechanizowane, a tylko 0,5% - zautomatyzowane. Jednak z upływem czasu statystyki dotyczące sposobów wykonywania operacji montażowych poprawiają się na korzyść mechanizacji i automatyzacji. W przypadku procesu nitowania wprowadzane zmiany idą w kierunku zmniejszenia siły potrzebnej do wykonania połączenia - zmniejszenie energochłonności oraz poprawy rozkładu naprężeń w połączeniu. Efektem tych działań było pojawienie się na początku XX w. narzędzi z wahającym się narzędziem roboczym. W angielskojęzycznej literaturze technicznej procesy te określone są nazwą wspólną nazwą rotary forging. Obejmują prasowanie obwiedniowe (orbitalne), z wahającą się matrycą, prasowanie radialne itp. Ich wspólną cechą jest to, iż narzędzie robocze jest w stałym kontakcie z przedmiotem NITOWNICA Z MODU[...]

 Strona 1