Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Urszula Głaszcz"

Nowe pochodne rezorcynolu o potencjalnych właściwościach przeciwutleniających DOI:10.15199/62.2019.7.17


  Reaktywne formy tlenu RFT (reactive oxygen species) z niesparowanym elektronem, będące naturalnym produktem metabolicznym odgrywają ważną rolę jako sygnalizatory komórkowe. Jednakże w czasie stresu środowiskowego ilość RFT może drastycznie wzrosnąć, powodując zniszczenie struktur komórkowych, a taki stan jest określany mianem stresu oksydacyjnego1). W takim przypadku istotną funkcję ochronną spełniają przeciwutleniacze dzięki swojej aktywności antyoksydacyjnej. Jest ona rozumiana jako zdolność do hamowania oksydatywnej degradacji związków organicznych, jaką wykazuje przeciwutleniacz w danym układzie i w określonych warunkach2). Istnieje wiele substancji, które dezaktywują wolne rodniki lub zmniejszają ich stężenie3, 4). Jedną z takich grup stanowią związki polifenolowe. Duże wzmocnienie aktywności przeciwutleniającej obserwuje się, jeśli grupa lub grupy hydroksylowe są połączone z aromatycznym pierścieniem heterocyklicznym. Chemia antyoksydantów fenolowych, oprócz określania mechanizmów ich działania5), skupia się również na poszukiwaniu lub projektowaniu nowych przeciwutleniaczy6). Struktury znanych antyoksydantów fenolowych są poddawane modyfikacjom w celu uzyskania analogów o korzystnych właściwościach. W ostatnich latach dokonano ogromnego postępu w syntezie jednopierścieniowych struktur heterocyklicznych i wielopierścieniowych układów skondensowanych. Jest to wynikiem zarówno stawiania sobie przez naukowców coraz bardziej ambitnych celów, jak i stosowania nowych reagentów i katalizatorów, które umożliwiają otrzymanie docelowych połączeń z dużą selektywnością i wydajnością. Zaprojektowane struktury związków stanowią często połączenia o właściwościach biologicznych i biotechnologicznych. Przedstawiono wyniki badań nad syntezą nowych związków z grupy N-podstawionych tiobenzamidów oraz skondensowanych układów heterocyklicznych z ugrupowaniem 2,4-dihydroksyfenylowym. 98/7(2019) 1119 Dr n. farm. Beata PAW ukończyła studia na ki[...]

 Strona 1