Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jinying Guo"

Skład chemiczny i aktywność biologiczna gruszyczki Pyrola calliantha H. Andr. DOI:10.15199/62.2019.5.4


  Osteoporoza jest wieloczynnikową chorobą kości, powstającą wówczas, gdy resorpcja kości znacznie przewyższa jej tworzenie1-3). Choroba ta bardzo często występuje u osób starszych. Gruszyczka z gatunku Pyrola calliantha H. Andr. to tradycyjne chińskie zioło lecznicze stosowane w zwalczaniu chorób artretycznych dzięki zawartym w nim korzystnym substancjom bioaktywnym. Badania przeprowadzone zarówno na szczurach, jak i ludziach wykazały jego działanie przeciw osteoporozie. Jednak ani jego oddziaływanie na proliferację osteoblastów, ani optymalna dawka nie były jeszcze sprawdzane. Osteoporoza jest wynikiem braku równowagi między resorpcją kości a ich tworzeniem. Szybkość tworzenia się kości i ich resorpcji w dużej mierze zależy od aktywności funkcjonalnej i liczby komórek tworzących kość oraz komórek absorbujących ją4). Osteoblasty są komórkami, które tworzą kość i regulują jej metabolizm. Zatem dysfunkcja osteoblastów odgrywa główną rolę w patogenezie osteoporozy. Dlatego też stymulacja tworzenia osteoblastów może być obiecującym procesem w zapobieganiu osteoporozie, podobnie jak wspieranie proliferacji osteoblastów jest jedną z najskuteczniejszych metod Author for correspondence/Autor do korespondencji: Osteoporosis is a multifactorial bone disease which results when bone resorption significantly exceeds bone formation1-3). It is a very common bone disease among the elderly. Pyrola calliantha H. Andr. is a traditional Chinese medicinal herb used for treating arthritic diseases owing to its beneficial bioactive components. Several studies showed anti-osteoporosis activity of Pyrola calliantha H. Andr. in patients and experimental rat models. However, the effect of Pyrola calliantha H. Andr. on osteoblast proliferation, and the optimal dose were not studied yet. Osteoporosis is caused by an imbalance between bone resorption and bone formation. The rates of bone formation and resorption are determined mainly by the functional activ[...]

 Strona 1