Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Polański"

Wpływ obecności wodoru na system przesyłowy gazu ziemnego w północnej Polsce w aspekcie możliwości magazynowania energii w postaci wodoru DOI:10.15199/62.2019.5.26


  Potencjał formacji soli kamiennej w rejonie Zatoki Puckiej i wysadu solnego Goleniów może być wykorzystany jako kawernowy magazyn energii. Obecnie rozważa się możliwości magazynowania w kawernach solnych nadwyżek energii, której nośnikiem w procesie magazynowania jest wodór. Wodór uzyskiwany w okresie opróżniania kawern solnych może być wykorzystywany w różnych instalacjach przemysłowych lub dodawany do systemu przesyłowego gazu ziemnego. Omówiono wpływ wodoru na system przesyłowy gazu ziemnego pod kątem charakterystyki jego przepływu w gazociągach w obszarze oddziaływania hipotetycznych magazynów energii. Przeanalizowano zasięg oddziaływania wodoru w systemie przesyłowym w różnych scenariuszach. Badania przeprowadzono przy użyciu specjalistycznego oprogramowania Simone, wykorzystano w nich również publicznie dostępne dane operatora systemu przesyłowego. Potencjalne lokalizacje komór w północnej Polsce Wybór pokładów soli w rejonie nadmorskim analizowano już wielokrotnie przy okazji magazynowania gazu ziemnego i sprężonego powietrza. Potencjalną lokalizację kawern w rejonie Zatoki Puckiej przedstawiono na rys. 11). Pod względem parametrów geologicznych wszystkie rozpatrywane obszary wstępnie kwalifikują się do celów magazynowania substancji w górotworze solnym. Pozostałe kryteria przemawiają za wyborem złoża Mechelinki jako najbardziej dogodnego do lokalizacji podziemnego magazynu, przy czym pozostałe wytypowane obszary również należy traktować perspektywicznie2). Strop pokładu soli znajduje się tam na głębokości 946-996 m, a miąższość warstw soli wzrasta ze wschodu na zachód od 123,6 do 185,9 m. Pokład zalega praktycznie poziomo. Poziom soli zapada się monoklinalnie, pod kątem kilku stopni w kierunku południowo-wschodnim. Lokalizacja złoża pozwala na zastosowanie alternatywnych rozwiązań dotyczących zaopatrywania w wodę potrzebną do procesu ługowania i na zagospodarowanie solanki pochodzącej z tego procesu. Obok możliwości po[...]

 Strona 1