Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Litwińczuk"

Fizykochemiczne właściwości serwatki uzyskiwanej podczas produkcji serów z udziałem białek serwatkowych DOI:10.15199/62.2019.7.3


  Serwatka jest jednym z istotnych produktów ubocznych w przemyśle mleczarskim, powstającym głównie przy produkcji serów podpuszczkowych i twarogowych oraz kazeiny. Jeszcze na początku XIX w. była uznawana za drogocenny napój, środek leczniczy stosowany w różnych dolegliwościach, np. w gojeniu ran, leczeniu dolegliwości jelitowych oraz jako dodatek do kąpieli. W XX w., wraz ze zwiększającą się produkcją wyrobów mlecznych, powstawały znaczne ilości serwatki, które bardzo często usuwano ze ściekami, powodując poważne zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Postęp techniki przerobu serwatki, w szczególności użycie procesów membranowych, pozwoliły na coraz efektywniejsze jej wykorzystanie w kierunku pozyskiwania półproduktów, ważnych w różnych gałęziach przemysłu1, 2). W przemyśle mleczarskim białka te zastępują proszek mleczny, ich dodatek wpływa pozytywnie na uzyskanie odpowiednich cech reologicznych i zwiększa wartość żywieniową wytwarzanych produktów3, 4). Bardzo ważnym kierunkiem w technologii kwasowych serów twarogowych jest poszukiwanie rozwiązań pozwalających na zatrzymanie białek serwatkowych w produkcie5). Celem badań było określenie fizykochemicznych właściwości serwatki uzyskiwanej podczas produkcji serów twarogowych z dodatkiem białek serwatkowych. Część doświadczalna Materiał Przedmiotem badań była serwatka otrzymana podczas produkcji serów twarogowych bez dodatku oraz z różnym dodatkiem (2, 10 i 20% mas.) koncentratu białek serwatkowych (WPC) 80% w proszku (prod. Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek). W produkcji serów zastosowano dodatek kultur bakteryjnych Flor[...]

 Strona 1