Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Kowal"

Pęknięcia konstrukcji cynkowanych ogniowo

Czytaj za darmo! »

Wostatnich latach, a szczególnie od połowy 2000 r., zaobserwowano bardzo dużą liczbę uszkodzeń elementów poddawanych cynkowaniu ogniowemu. Pęknięcia miały miejsce w elementach wykonanych z różnych gatunków stali (S235, S355 i S460) zarówno o dużej kruchości (nieuspokojonej), jak również o bardzo dobrej plastyczności (stali jakości J2G3). Niektóre z elementów uległy pęknięciu zaraz po wyjęciu z kąpieli cynkowej, inne dopiero po obciążeniu. Elementy, w których wystąpiły pęknięcia, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki, tzn. miały odpowiednie otwory i wycięcia, umożliwiające przepływ cynku i odpowietrzenie. Pęknięcia miały różną długość, od kilkumilimetrów do kilkunastu centymetrów (fotografia 1). Cynkowanie ogniowe Cynkowanie ogniowe jest uznawane za jeden z najle[...]

Dachy dużej rozpiętości z blachy fałdowej w technologii ABM

Czytaj za darmo! »

Blacha wygięta w łuk może być stosowana jako przekrycie dachów lub konstrukcja nośna przepustów czy nawet mostów. Nośność blachy trapezowej wygiętej w łuk jest z powodzeniem wykorzystywana do przenoszenia znacznych obciążeń. W łuku równomiernie obciążonym, prostopadle do jego osi, praktycznie nie powstają momenty zginające i obciążenie przenoszone jest przez ściskanie łuku. Z kolei w łuku obciążonym pionowo powstają nieduże momenty zginające, np. w łuku rozpiętości 24,0 m i wyniosłości 7,5 m, równomiernie obciążanym siłą q = 1,28 x 0,3 = 0,385 kN/m, powstanie moment zginający 1,78 kNm, a w belce wolnopodpartej 27 kNm. Zdolność łuku do przenoszenia obciążeń znana jest konstruktorom od czasów pierwszych sklepień łukowych. Warto wspomnieć najsłynniejszą budowlę świata antycznego Hagia Sofia - kościół Mądrości Bożej (fotografia 1) z VI w., który służy ludziom już ponad 1470 lat. Opis technologii ABM Technologia ABM to jeden ze sposobów konstruowania dachów. Prezentowany dach składa się z łupiny wykonanej z ocynkowanej blachy grubości 1 mm,[...]

Tymczasowe podparcie kanału do odprowadzania spalin w elektrowni DOI:10.15199/33.2016.05.36


  W artykule przedstawiono konstrukcję i rozwiązanie tymczasowego podparcia kanału skośnego służącego do odprowadzania spalin w jednej z elektrowni na terenie kraju. Przedsięwzięcie związane jest z modernizacją i remontem układu podgrzewu spalin jednego z bloków energetycznych elektrowni. Docelowa przebudowa przewiduje postawienie nowej głównej konstrukcji wsporczej skośnego kanału podgrzewu spalin oczyszczonych. Jednakże na czas jej demontażu i montażu kanał należy podeprzeć. W artykule skupiono się na potrzebie lokalnego wzmocnienia samego kanału w miejscu podparcia. Słowa kluczowe: konstrukcja stalowa, kanał spalin, elektrownia, konstrukcja tymczasowa.Spaliny w elektrowniach węglowych, zanimzostaną odprowadzone do atmosfery przez komin, są oczyszczane. Odbywa się to w instalacji odsiarczania spalin (IOS). Jest to skomplikowany technologicznie proces, który w głównej mierze polega na doprowadzeniu spalin do absorbera układami kanałów spalin. Zanimsurowe spaliny znajdą się w absorberze, trafiają do wymiennika ciepła. Jego zadaniemjest odprowadzenie ciepła ze spalin surowych i przekazanie przez podgrzewacz spalin do strumienia spalin oczyszczonych. System ten składa się m.in. z chłodnicy spalin surowych, podgrzewacza spalin oczyszczonych, wymiennika ciepła, pomp itp. Wramachmodernizacji części instalacji odsiarczan[...]

 Strona 1