Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PAULINA MAJCZAK"

Badania modelowe wpływu zimnego środowiska pracy na kształtowanie się mikroklimatu wewnątrz rękawic ochronnych zintegrowanych z pasywnym źródłem ciepła DOI:10.15199/60.2018.02.2


  Środowisko zimne charakteryzuje się temperaturą otoczenia mniejszą niż 10 °C [1]. Praca w takich warunkach termicznych powoduje wychłodzenie rąk i zmniejszenie sprawności manualnej pracownika, co z kolei wpływa na obniżenie skuteczności wykonywanej pracy i może stwarzać ryzyko wypadku [2, 3]. Poza zmniejszoną sprawnością istnieje również ryzyko wystąpienia odmrożeń rąk. W przypadku rąk wyróżnia się trzy drogi ich wychładzania: chłodzenie na drodze konwekcji (podczas ekspozycji rąk na działanie zimnego powietrza lub wody), chłodzenie na drodze przewodzenia (podczas kontaktu rąk z zimnymi powierzchniami) oraz chłodzenie przez promieniowanie ciepła. Bezpośredni kontakt palców z zimną powierzchnią może powodować większy uraz termiczny niż ekspozycja w atmosferze zimnej [4]. Wpływ obniżenia wartości temperatury skóry na funkcje i czynności w odniesieniu do rąk przedstawiono w tabeli 1.[...]

 Strona 1