Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Siekierski"

Rury stalowe wypełnione betonem w mostowych ustrojach kratownicowych DOI:10.15199/33.2018.07.13


  badań, 1) Politechnika Poznańska;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; wojciech.siekierski@put.poznan.pl Streszczenie. Rury stalowe wypełnione betonem zaczęto stosować w budownictwie jako słupy w XX w. W ostatnich latach wdrożono je w mostowych ustrojach kratownicowych. Wypełnienie betonem znacznie ogranicza wrażliwość pasów z rur stalowych na lokalną utratę stateczności, szczególnie w węzłach. Dźwigary kratownicowe z rur stalowych z pasami wypełnionymi betonem mają większą nośność i sztywność w porównaniu z odpowiednikami bez wypełnienia. Właściwie nie występuje w nich zagrożenie lokalną utratą stateczności ścianek elementów. Zniszczenie może nastąpić w wyniku uplastycznienia pasa rozciąganego, pęknięcia mocowania krzyżulca rozciąganego w węźle z propagacją wzdłuż spoiny lub przez ścianki pasa rozciąganego bądź utraty stateczności krzyżulca ściskanego. Mechanizm zniszczenia zależy m.in. od wymiarów przekroju poprzecznego elementów i sposobu zakratowania. Słowa kluczowe: rura stalowa; wypełnienie betonem; dźwigar kratownicowy; budowla mostowa; badania. Abstract. Concrete filled steel tubes are present in civil engineering since 20-th century. In recent years they have started being applied in bridge truss girders. Concrete fill significantly reduces sensitivity of steel tubes to local buckling, especially at nodes. Truss girders made of concrete-filled steel tubes have better load carrying capacity and flexural stiffness in comparison to similar girders made of steel tubes themselves. They are not exposed to failure due to local buckling of tube[...]

 Strona 1