Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sara Dudzinska"

Badania topografii powierzchni przy uzyciu mikroskopii konfokalnej DOI:


  Istotnym czynnikiem wpływajacym na eksploatacje czesci maszyn jest stan ich warstwy wierzchniej uzyskany z procesów obróbczych i przetwórczych. W praktyce przemysłowej do badan stanu powierzchni powszechnie uzywane sa profilometry stykowe. Dla dokładniejszego opisu powierzchni coraz czesciej stosowana jest technika pomiarowa 3D przy uzyciu chromatycznej mikroskopii konfokalnej. W pracy przedstawiono praktyczne wykorzystanie mikroskopii konfokalnej do analizy warstwy wierzchniej gniazda formy wtryskowej.Poprzez dobór odpowiednich parametrów technologicznych podczas obróbki ubytkowej przedmiotu nastepuje zmiana geometrii jego powierzchni (SGP) do stanu zgodnego z warunkami technicznymi zapewniajacymi najkorzystniejsze warunki eksploatacyjne. Wytworzona powierzchnia wpływa nie tylko na zuzycie współpracujacych czesci, lecz takze na procesy cieplne w trakcie eksploatacji. Równiez w przypadku wytwarzania elementów formowanych w procesach wtryskowych na stan powierzchni wyrobu istotny wpływ ma warstwa wierzchnia gniazda formujacego formy do wtrysku tworzyw polimerowych. Badania warstwy wierzchniej w praktyce przemysłowej najczesciej prowadzone sa przy uzyciu profilometrów stykowych. Pozwala to okreslic topografie w układzie 2D, przy czym podstawowe wielkosci charakteryzujace stan powierzchni to: Ra, Rz, Rp, Rv, Rc, Rq. Parametry te odnosza sie jedynie do zmierzonego profilu. Budowa i działanie przyrzadów stykowych sa opisane w literaturze1. Pomiary stykowe opieraja sie na zasadzie odwzorowywania powierzchni przez ostrze odwzorowujace, które przesuwane jest po badanej powierzchni z okreslona predkoscia. Zebrane przez układ wartosci wysokosci sa przetwarzane przez specjalny przetwornik2. Pomiary te moga byc obarczone błedem wynikajacym z narzedzia pomiarowego, zewnetrznych warunków srodowiskowych, a takze niewłasciwego zamocowania przedmiotu2. Pełniejszy opis stereometrii powierzchni warstwy wierzchniej narzedzia lub wyrobu mo[...]

 Strona 1