Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Gierej"

Wyznaczanie parametrów kanału przepływu w silosach przy niecentrycznym opróżnianiu DOI:10.15199/33.2016.05.51


  Podczas opróżniania silosów występują dwa podstawowe rodzaje przepływu ośrodka sypkiego: masowy i rdzeniowy [5]. Przepływ masowy jest korzystny ze względów eksploatacyjnych (brak martwych stref), jednak wiąże się z dużymi kosztami budowy silosu. Podczas przepływu rdzeniowego, który dzieli się na kanałowy i mieszany, gdy mimośród opróżniania e0 przekracza wartość krytyczną e0, cr = 0,25dc (dc - średnica wewnętrzna silosu), obciążenia w silosie rozkładają się niesymetrycznie [1, 3]. Jest to przypadek dużegomimośrodu, dla którego Eurokod [5] podaje dokładną procedurę wyznaczania parcia na ścianę, przy czym istotne jest, do jakiej klasy oceny oddziaływań zalicza się silos. Jeśli silos opróżnia się na dużym mimośrodzie i masa składowanego materiału jestwiększa niż 1000 t, to należy go zakwalifikować do klasyAAC3. Klasy oceny oddziaływań uwzględniają stopień niepewności w stosunku do dokładnego określenia wartości obciążeń.WPolskiejNormie dotyczącej żelbetowych silosów [4] nie było takiej klasyfikacji, a zakres normy był ograniczony do projektowania silosów opróżnianych na małym mimośrodzie (e0 ≤ 0,25dc). Rozkład parcia materiału sypkiego w komorze silosu klasy AAC3 przy opróżnianiu na dużym mimośrodzie Wsilosach opróżnianych na dużym mimośrodz[...]

 Strona 1