Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Igor Maciejewski"

Komputerowe wspomaganie analizy propagacji fali w betonowych konstrukcjach sprężonych DOI:10.15199/33.2018.11.05


  zwyczajnych: 1) Jesbet Sp. z o.o. 2) Politechnika Koszalińska;Wydział Technologii i Edukacji 3) PolitechnikaWarszawska;Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych *) Adres do korespondencji: tomaszkrzyzynski@me.com Streszczenie. Wykorzystywane w praktyce metody oceny stanu konstrukcji sprężonych, które mogą występować w konstrukcjach betonowych, polegają na wykryciu zarysowań, wtrąceń, korozji lub innych uszkodzeń. Na ogół metody te są ukierunkowane na znalezienie miejsca ich występowania. Proponowane w artykule podejście do oceny stanu elementów sprężonych polega na obserwacji charakterystyk dynamicznych elementówkonstrukcji pod wpływem zmian w rozkładzie naprężeń. Przedstawionometodę bazującą na analizie propagacji fali w betonowych konstrukcjach sprężonych na potrzeby predykcji stanu naprężenia w przekrojach poprzecznych belki. Badania eksperymentalne poparte są symulacjami komputerowymi z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych. Słowa kluczowe: beton sprężony; identyfikacja stanu; drgania i fale. Abstract. Used in practice methods of prestressed concrete state identification which can occurred in the structures base at a detection of cracks, inclusions, corrosion or other small damages. Mostly they are targeted at detecting of their localization. An alternative approach consisting an observation of changes in dynamical characteristics of construction elements, due to a change in a [...]

 Strona 1