Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Sysak"

Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej z wykorzystaniem materiałów o niskich parametrach przewodzenia ciepła DOI:10.15199/33.2018.11.11


  Budynek powstał w latach osiemdziesiątych XX w. i choć pierwotnie pełnił funkcję oświatową, od wielu lat jest miejscem spotkań lokalnej społeczności. Obecnie jego stan techniczny i funkcjonalność wymagają natychmiastowego podjęcia działań naprawczych. Budynek świetlicy wiejskiej, stanowiący obiekt użyteczności publicznej, powinien spełnić wiele wymagań dotyczących: bezpieczeństwa pożarowego; bezpieczeństwa użytkowania, w tymtakże korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne; odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych; ochrony przed hałasemoraz oszczędności energii i odpowiedniej izolacji cieplnej przegród. Rozbudowa budynku powinna być poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego. Budynki użyteczności publicznej, przede wszystkim te z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania większej liczby osób, wymaga[...]

 Strona 1