Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej K. Papis"

Badania dymotwórczości kabli i przewodów w warunkach pożaru DOI:10.15199/33.2018.07.09


  Kable elektryczne, energetyczne czy sygnałowe są bardzo istotnym elementem obiektów budowlanych nie tylko ze względu na zaopatrzenie budynku w prąd. Stanowią one część infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej szczególnie w przypadku dużych obiektów biurowych. Ponadto mają coraz istotniejsze znaczenie w elektrycznym transporcie szynowym (tramwaje, metro, pociągi) [1]. Istotna jest więc ocena tego typu wyrobów w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego [2]. Najczęściej stawianymi wymaganiami dotyczącymi kabli i przewodów elektrycznych są wymagania związane z elektrycznością oraz ochroną przeciwporażeniową. Przewody i kable, w zależności od miejsca, w jakim są instalowane w obiekcie budowlanym i do czego są przeznaczone, powinny mieć odpowiednią izolację oraz emitować odpowiedni poziom pola elektromagnetycznego, jakie generowane jest przez płynący nimi prąd. Czynniki te mają wpływ na budowę kabli i materiały, z jakich są wykonywane, od których zależy bezpieczeństwo pożarowe w miejscu, gdzie kable zostaną zainstalowane. Reakcja przewodów czy kabli elektrycznych na ogień ma wpływ na to, czy pożar rozprzestrzeni się po pomieszczeniu, w którymzostał zainicjowany, czy zostanie przemieszczony do innych pomieszczeń np. po kablach przechodzących przez dzielące je ściany.Wzwiązku z tym, że większość materiałów stosowanych do produkcji kabli i przewodów to tworzywa sztuczne, emitujące w czasie spalania duże ilości toksycznego dymu, istotna jest ocena tych wyrobów ze względu na produkcję dymu i jego skład. Istnieje wiele metod oceny stopnia palności kabli, np. badania zachowania się pojedynczych odcinków kabli pod wpływem płomienia. Oceniany jest też stopień rozprzestrzeniania ognia [...]

 Strona 1