Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karol Antoniszyn"

Wybrane problemy procesów modernizacji i remontów chłodni kominowych DOI:10.15199/33.2016.05.10


  W obszarze technicznym na procesy modernizacji i remontów konstrukcji chłodni kominowych składają się trzy podstawowe etapy: diagnostyka obiektu chłodni, prace studialno-projektowe i modernizacyjno-remontowe. W artykule, bazując na własnym doświadczeniu w tym zakresie, przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące właściwego doboru zakresu diagnostyki i odpowiedniej technologii modernizacji lub remontu prowadzących do tego, aby w efekcie chłodnia kominowa byławpełni sprawna technicznie i bezpieczna. Słowa kluczowe: metodologia diagnostyki stanu technicznego chłodni kominowej, remont i modernizacja chłodni kominowej.Wybrane problemy diagnostyczne Prawidłowo przeprowadzona diagnostyka chłodni powinna w sposób jak najbardziej odpowiadający rzeczywistości określić jej stan techniczny na danym etapie eksploatacji [3]. Rozważając stosowane metody diagnozowania stanu technicznego chłodni, dokonano analizy zarówno zakresu badań potrzebnych do przeprowadzenia, jak i sposobu ich wykonywania. W artykule przeprowadzono dyskusję tylko niektórych problemów, mających istotne znaczenie dla zlecających iwykonujących diagnostykę chłodni. Cyklicznie prowadzone badania diagnostyczne chłodni obejmują zwykle podobny zakres i metody badań, które nie zawsze są adekwatne do sytuacji danej chłodni.Czasami zastosowanametoda badańmoże prowadzić do ponoszenia nieuzasadnionych kosztów na zbędne badania lub dawać nieprawdziwy wynik, gdyż np. obliczenia bazują na niewłaściwych danych. W tym kontekście, na podstawie analizowanych przypadków, proponujemy, aby przy planowaniu badań diagnostycznych uwzględnić niektóre podanewartykule bardzo szcze[...]

 Strona 1