Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Karpiesiuk"

Badania wytrzymałości międzyfazowej lekkiej podłogi z wężownicą grzewczą DOI:10.15199/33.2018.08.17


  Lekką podłogę z wężownicą grzewczą stanowi konstrukcja złożona z warstwy izolacji termicznej, w której są wyżłobione rowki na umiejscowienie rur grzejnych. Płytę izolacyjną pokrywa się zaprawą klejącą, zatapiając w niej siatkę z włókna szklanego lub pomijając jej użycie. Na tak przygotowanym podłożu układa się posadzkę (rysunek 1). Wiele zalet nowego grzejnika płaszczyznowego i pozytywne wyniki badań cieplnych, opisanych w [6], stanowiły pretekst do sprawdzenia wytrzymałości mechanicznej tego typu przegrody budowlanej. Zbadano połączenia klejowe, gdyż stanowią one jeden z ważniejszych parametrów technologiczno- -konstrukcyjnych grzejnika, zapewniających jego prawidłową pracę. Wstępne testy przyczepności płytek gresowych do izolacji termicznej EPS, XPS typu szorstkiego (frezowany) i XPS o powierzchni gofrowanej, połączonych klejem cementowym o charakterystyce C2S1 z wtopioną[...]

 Strona 1