Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Kasperczyk"

Dynamika zmian mikrobioty środowiska sianokiszonek przygotowanych z zastosowaniem folii nowej generacji DOI:10.15199/62.2018.8.18


  Pasze pochodzące z łąk i pastwisk, konserwowane w formie kiszonek, stanowią doskonałe źródło energii, białka, witamin oraz składników mineralnych dla zwierząt gospodarskich, zapewniając produkcję dobrej jakości mięsa i mleka1-3). Procesy kiszenia z zastosowaniem folii do przykrywania zbiorników lub owijania bel rozpowszechniły się w latach 80. i 90. XX w., pozwalając na lepszą konserwację materiału paszowego na okres zimowy oraz na uniezależnienie składowania od warunków pogodowych czy też dostępnej przestrzeni magazynowej4-7). W Europie użycie folii do produkcji kiszonek stało się powszechne i spowodowało przeznaczenie na ten cel prawie połowy tworzyw sztucznych wykorzystywanych w rolnictwie7). Ważną cechą folii kiszonkarskiej jest jej grubość, rozciągliwość, wytrzymałość na nacisk, odporność na uszkodzenia i promieniowanie UV oraz nieprzepuszczalność dla powietrza i wody tak, aby wewnątrz beli wytworzyły się warunki odpowiednie dla przebiegu fermentacji prowadzonej przez bakterie kwasu mlekowego1, 3, 8). Dobrej jakości folia powinna także wykazywać wysoką trwałość, pozwalającą na ochronę bel przez co najmniej rok od owijania, a najkorzystniej aż do okresu skarmienia9). Jednocześnie, wytwarzany podczas kiszenia produkt musi spełniać odpowiednie wymagania jako pasza wysokojakościowa i wysokoenergetyczna. Dodatkowo, sianokiszonka powinna charakteryzować się obecnością licznych bakterii kwasu mlekowego oraz niską zawartością pleśni, drożdży i bakterii tlenowych10-13). Obecnie w praktyce rolniczej wykorzystywane są głównie folie produkowane na bazie polimerów polietylenowych, spełniające wszystkie wymagane kryteria jakościowe, jednakże nastręczające trudności z ich utylizacją po zakończeniu przechowywania balotu. Ponowne wykorzystanie produktu jest bowiem niemożliwe ze względu na duże zabrudzenia glebą i pozostałościami kiszonkarskimi1, 14). Dodatkowy problem stanowi uciążliwe dla środowiska, długotrwałe składowanie zużytej folii[...]

 Strona 1